آموزش مبانی خرید و فروش سهام در بورس http://iranbourse2.mihanblog.com 2020-11-24T07:44:26+01:00 text/html 2009-02-01T06:11:50+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد تماس با من http://iranbourse2.mihanblog.com/post/10 <font size="2"><span style="font-weight: bold;">سرمایه گذاران گرامی ادامه جلسات آموزشی مشاوره سرمایه گذاری بصورت حضوری در تالار بورس کرمان به آدرس بلوارجمهوری - ساختمان بانک صادرات در روزهای زوج ازساعت 9 تا 13 برگزار میگردد.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">میتوانید با ادرس ایمیل بنده نیز در ارتباط باشید :</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">dr.reza.alavian@gmail.com</span></font><br><img src="http://up98.org/upload/server1/01/y/3bj6hdnpfeg8ddrdqymd.jpg" alt="دکتر رضا علویان فرد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2009-01-06T11:20:20+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد سهامهای خوب جهت خرید در اسفند 1387 http://iranbourse2.mihanblog.com/post/9 سرمایه گذاری رنا<br>سرمایه گذاری بوعلی<br>سرمایه گذاری غدیر<br>ایران خودرو<br>پارسیان<br>فیبر ایران<br>گالوانیزه فجر سپاهان<br> text/html 2008-12-09T11:11:24+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد تاثیرات روانی در معاملات ((Psychological Aspects of Trading http://iranbourse2.mihanblog.com/post/8 <p><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">تاثیرات روانی در معاملات</span> ((Psychological Aspects of Trading</b><br> <br> <b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">ترجمه بخش هایی از کتاب </span>Trading in the Zone </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">اثر </span>Mark Douglas<br> <br> <br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">دیدگاه بازار </span><br> <br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">عموما درك معامله گران نسبت به ریسك موقعیت های متنوع بازار كه تریدر با آن مواجه است، تابعی از نتیجه دو یا سه معامله اخیر(بسته به شخصیت فرد) وی است.در طرف مقابل، معامله گران موفق تحت تاثیر نتایج آخرین معامله(ترید</span>) </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">های خود چه به صورت منفی و چه به صورت مثبت، قرار نمی گیرند و بهمین خاطر برداشت و درك آنها از موقعیت های مختلف ترید(معامله) و ریسك این موقعیت‌ها، بی تاثیر از متغیرهای شخصی و روانی است. این فاصله زیاد بین حالات روانی تریدرهای موفق و دیگران ممكن است این باور را به ذهن متبادر كند كه معامله گران موفق دارای نوعی طرز فكر ذاتی و خدادادی هستند كه باعث ایجاد این تفاوت بزرگ میشود اما من به شما اطمینان می دهم كه اینگونه نیست. تمام تریدرهایی كه طی هجده سال گذشته با آنها كار كرده ام به خوبی آموخته اند كه چگونه ذهن خود را بدرستی روی "موقعیت های لحظه جاری" متمركز نمایند(منظور عدم توجه به گذشته است). البته این یك مشكل همگانی است و زاده ماهیت ذهن و ساختار اجتماعی و تربیتی ماست و مختص فرد خاصی نیست</span>.<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">عوامل دیگری مرتبط با خود‌باوری و اعتماد به نفس نیز وجود دارند كه می توانند به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت مستمر شما قرار بگیرند، اما آنچه كه می خواهیم در مورد آن صحبت كنیم مهم ترین و بنیادی ترین جزء سازنده موفقیت شما(بلحاظ روانی) به عنوان یك معامله گر میباشد</span>:<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">اصل "عدم قطعیت</span>"! <br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">اگر رازی در مورد ماهیت موفقیت بعضی معامله‌گران وجود داشته باشد، بدون قطع این است كه آنها دارای تواناییهای زیر هستند</span>:<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">۱</span>- </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">معامله بدون حس ترس و همچنین بدون اطمینان بیش از حد به خود</span><br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">۲</span>- </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">درك موقعیتی كه بازار از نظر خود بازار(و نه از دیدگاه انتظارات تریدر) به او پیشنهاد میدهد</span><br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">۳</span>- </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">تمركز كامل بر "جریان موقعیت های حال بازار</span> "<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">۴</span>- </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">خود به خود در "منطقه موفقیت" بودن</span>" *<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">موفقترین معامله گران به جایی رسیده اند كه همگی بدون كوچكترین شك یا تضاد درونی معتقدند كه: "امكان وقوع هر چیزی وجود دارد</span>".<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">آنها تنها مظنون به احتمال وقوع هرچیزی نیستند و فقط شعارنمیدهند بلكه اعتقاد درونی آنها به عدم قطعیت به حدی قوی است كه باعث میشود ذهن آنها از ارتباط دادن نتایج معاملات اخیر با موقعیت " لحظه حال" و شرایط موجود جلوگیری نماید. آنها به‌وسیله قطع این ارتباط قادر میگردند تا ذهن خود را از انتظارات غیرواقعی و خشك در مورد آینده بازار(پیش بینی نحوه حركت بازار در آینده) خالی نمایند. آنها بجای اینكه انتظارات غیر واقعی(كه اغلب باعث ضررمادی و حس اندوه میگردد) در خود بوجود بیاورند آموخته اند تا خود را برای استفاده از تمام فرصتهایی كه بازار در لحظات مختلف به آنها میدهد </span>"</b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">آماده كنند". "آماده كردن خود " به معنی داشتن دیدگاهیست كه از منظر آن متوجه این امر بشوید كه چارچوبی كه از طریق آن قادر به درك اطلاعات هستید محدود و وابسته به چیزیست كه به شما پیشنهاد میگردد(منظور شرایط لحظه حال بازار است</span>).<br> <br> <br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مشكل: اعتیاد به پاداش تصادفی</span><br> <br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">آزمایشات متعددی در مورد اعتیاد به پاداش تصادفی در میان میمونها انجام گرفته است.برای مثال اگر شما كاری را به یك میمون یاد داده و به طور مداوم هر زمان كه او آن كار را انجام داد به وی پاداش بدهید میمون میاموزد تا نتیحه خاصی (پاداش) را به تلاش خود ارتباط دهد.اگر شما دادن پاداش را متوقف نمایید بعد از مدت كوتاهی میمون دیگر كار مورد نظر را انجام نمیدهد.او انرژی خود را بیهوده برای كاری كه میداند پاداشی برای آن وجود ندارد هدر نمیدهد. اگربجای اینكه بطور مداوم او را تشویق كنید با یك برنامه كاملا تصادفی شروع نمایید(غیر منظم پاداش دهید) پاسخ میمون به قطع پاداش خیلی متفاوت میشود. اگر شما پاداش دادن را قطع كنید راهی برای میمون وجود ندارد تا بفهمد كه دیگر هرگز پاداش نمیگیرد .چون هر زمان كه در گذشته پاداش گرفته شگفت زده (سورپریز) شده بود در نتیجه از دید میمون دلیلی برای ترك عمل مذكور وجود ندارد. میمونها به انجام آنكار بدون گرفتن پاداش ادامه میدهند.بعضی از آنها همیشه آنكار را انجام میدهند</span>.<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">من دلیل اینكه ما نیز آماده اعتیاد به پاداش تصادفی هستیم را نمیدانم اما اگر بخواهم حدس بزنم میگویم كه احتمالا ارتباطی با تركیبات شیمیایی كه شادی آور بوده ودر مغز ما در زمان دریافت یك پاداش غیر قابل انتظار آزاد می گردد، دارد.اگر یك پاداش تصادفی باشد، ما هرگز بطورقطع نمیفهمیم كه كی دوباره آن را دریافت میكنیم پس صرف انرژی و منایع به امید تجربه آن حس بی نظیر برای ما كار آسانی میشود. در حقیقت برای خیلی از مردم این امر بسیار اعتیاد آور است. از طرف دیگر هنگامیكه ما انتظار یك نتیجه خاص را داریم و اتفاق نمیافتد ما بسیار ناامید میشویم. اگر ما دوباره آنكار را انجام دهیم وآن نتیجه ناامید كننده را دوباره بگیریم باور نكردنی است كه ما كاری را انجام میدهیم كه میدانیم باعث ناراحتی ما میشود(بدلیل اعتیاد</span>).<br> </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">مشكل با هر اعتیادی این است كه ما را در حالت "بدون انتخاب بودن" قرار میدهد.به همان اندازه ایكه اعتیاد بر ذهن ما غلبه كند به همان اندازه تمركز و تلاش ما برای ارضای موضوع اعتیاد درگیر میشود. تمامی امكانات دیگری كه در هر لحظه برای اغنای نیازهای دیگر ما (از قبیل نیاز اطمینان به خود و اینكه مقدار زیادی از حساب خود را در معرض ریسك قرارندهیم) وجود دارد در نظر گرفته نمیشود. ما در برابر هر راهی بجز ارضای اعتیاد خود احساس ضعف میكنیم. اعتیاد به پاداش تصادفی مشخصا برای معامله گران (تریدر ها) مشكل ساز است چون یكی دیگراز موانعی كه بر سر راه ایجاد ساختار فكری ای كه باعث تداوم در سودكردن است میشود</span>.<br> <br> * </b><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">منظور بودن در حالت ذهنی قاطع و ثابتی است كه در آن تریدر فقط به موفقیت و لحظه حال فكر میكند; میداند كه نتیجه ترید با عدم قطعیت مواجه </span></b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">است اما از ابزارهای <b>مورد اعتمادش در جهت سود استفاده میكند</b></span></p> text/html 2008-08-29T00:26:06+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد London Metal Exchange LME http://iranbourse2.mihanblog.com/post/7 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue; ">London Metal Exchange LME</span></b></p> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">بورس فلزات محلی است که در آن قراردادهای مربوط به فلزات دادوستد میشود. از مهمترین بورسهای فلزات دنیا بورس فلزات لندن </span>LME<span dir="RTL" lang="AR-SA">، بورس فلزات نیویورک </span>Comex <span dir="RTL" lang="AR-SA">و بورس فلزات شانگهای </span>SHME <span dir="RTL" lang="AR-SA">میباشند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بورس فلزات لندن </span>LME <span dir="RTL" lang="AR-SA">از قدیمیترین بورسهای فلزات است که در اواخر قرن نوزدهم شروع بکار نمود. ارکان این بورس بدین شرح میباشد</span>: <br> <br> 1- <span dir="RTL" lang="AR-SA">کارگزاران</span>: <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">کارگزاران بورس تنها کسانی هستند که حق خرید و فروش در بورس را دارند، لذا کلیه کسانی که متمایل به انجام دادوستد در بورس فلزات هستند باید حداقل یک کارگزار را به عنوان نماینده خود جهت خرید و فروش در بورس فلزات، انتخاب نمایند</span>. <br> <br> LME <span dir="RTL" lang="AR-SA">دارای 41 موسسه کارگزاری است که از بین آنها 11 موسسه کارگزار، کارگزار اصلی بوده و حق شرکت در رینگ معاملات را دارند</span>. <br> <br> 2- <span dir="RTL" lang="AR-SA">تالار معاملات (رینگ معاملات</span>): <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">خرید و فروش کالا، روزانه در 4 دوره زمانی طبق برنامه زمانبندی شده دقیق و منظمی صورت میگیرد. بدین صورت که معاملات هر فلزی در ساعت معینی آغاز و در مدت معینی به پایان می­رسد، طی این مدت بر اساس عرضه، تقاضا و قیمتهای مربوطه، خرید و فروش صورت میگیرد. حجم خرید و فروش کالا در رینگ نسبت به کل خرید و فروش بورس محدود است، اما اهمیّت رینگ در این است که پس از اتمام آن تا شروع رینگ بعدی، قیمت تعیین شده در آن مورد توجه است و خرید و فروش در سیستم كامپیوتری در سایه آن قیمت صورت میپذیرد</span>. <br> <br> 3- <span dir="RTL" lang="AR-SA">اتاق پایاپای</span>: <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">این اتاق محل مبادله قرارداد کالا و پول است. پس از انجام معاملات، قراردادهای کالا و پول در این محل مبادله میشوند</span>. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">همچنین اتاق پایاپای مسئولیت تعیین میزان سپرده اولیه </span>Margin) Initial) <span dir="RTL" lang="AR-SA">برای قراردادهای آتی را به عهده دارد. اتاق پایاپای با مطالعات استراتژیك و تدوین مقررات دریافت و پرداخت و كنترل حجم فراردادهای باز و تعهدات بازیگران بازار، وظیفه خود را درجهت اعتبار بورس و كاهش ریسك معاملات و تضمین سلامت مالی بازار ایفاء می نماید</span>. <br> <br> 4- <span dir="RTL" lang="AR-SA">انبارها</span>: <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">یکی از ارکان مهم بورس، انبارهای بورس است. در مورد بورس فلزات لندن حدود </span>274 <span dir="RTL" lang="AR-SA">انبار در سطح جهان پذیرفته شده است. این انبارها مالکیّت خصوصی دارند امّا تحت نظر بورس و مطابق ضوابط آن کار میکنند. انبارها با امكانات گسترده تخلیه و بارگیری، توزین، حفاظت و نگهداری استاندارد و كنترل كیفیت محصولات وظیفه دارند تا كالای استاندارد را به خریداران تحویل نمایند</span>. <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در بورس فلزات چه کالاهایی دادوستد میشوند؟ </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بورس فلزات محل دادوستد برخی از فلزات است. در بورس فلزات لندن شش فلز: مس، نیکل، قلع، سرب، روی و آلومینیوم به علاوه یک آلیاژ آلومینیوم</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">دادوستد میشوند</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">معاملات فیوچر وتفاوتهای ان با انواع دیگر معاملات</span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تفاوت بین سهام و كالا چیست؟ </span><br> * <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگرچه قراردادهای آینده كالا وسهام بر پایه بورس منعقد می شود، اما اینها ابزارهای متفاوتی هستند. یك سهم از كل سهام نشانگر مالكیت در یك شركت است</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد آینده مربوط به كالا، تعهدی برای دارنده قرارداد است تا درآینده مقدار مشخصی از یك كالای بخصوص با یك قیمت، محل و تاریخ مشخص خرید و فروش كند. این امر منوط به محصولات یك شركت خاص نیست. لازم به ذكر است كه در اینجا یك محصول استاندارد شده كه در بسیاری موارد در صنعت مربوطه قابل تأیید است، در نظر گرفته می شود</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد آینده</span>futuer <span dir="RTL" lang="AR-SA">چیست؟ </span><br> * <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد آینده توافق لازم الاجرا و قانونی بین خریدار و فروشنده است تا مقدار مشخصی از یك كالا را در زمان، محل و با قیمت مشخص تحویل گیرند</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد آینده به عنوان وكالت نامه ای برای معاملات نقدی و واقعی قبل از خرید و فروش استفاده می شود. این امر به خریداران این امكان را می دهد كه قیمتها را قبل از خرید ارزیابی كند و همچنین فروشنده می تواند اموال خود را قبل از فروش برآورد قیمت نماید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد حق انتخاب چیست؟ </span><br> * <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد حق انتخاب به دارنده قرارداد این حق را می دهد تا قرارداد آینده متضمن را با قیمت مشخص و زمان خاص خرید و فروش كند. اما دارنده قرارداد ملزم به انجام این كار نیست. از طرفی دیگر فروشنده یا مؤلف قرارداد حق انتخاب ملزم می شود تا به خریدار متذكر شود تا قرارداد حق انتخاب توسط خریدار به كار برده شود</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تفاوت بین حجم و سود آشكار چیست؟ </span><br> * <span dir="RTL" lang="AR-SA">حجم تجاری، شمار مطلق قراردادهایی است كه در یك زمان مشخص مورد داد و ستد قرار می گیرد. (به صورت روزانه، ماهانه و سالانه). سود آشكار، شماری از قراردادهای آشكار و معوق در زمانی مشخص است كه دارندگان قرارداد متعهد به پذیرش بورس هستند چرا كه هیچ خرید و فروشی به منظور جبران آن در نظر گرفته نشده است</span>. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اغلب اوقات سود آشكار به عنوان شاخص تراز تجاری استفاده می شود كه این مهم با فعالیتهای بورسی نامطمئن در یك قرارداد حق انتخاب یا قرارداد آینده مشخص در تضاد است زیرا شاید ریسك گریزان موقعیتهای بلندمدت را حفظ كنند</span>. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">چرا هر روز 45 دقیقه الی 1 ساعت طول می كشد تا بازار مربوط به قراردادهای آینده معین شود؟</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در انتهای هر جلسه معامله كمیته بهای تبدیل سهم به سرمایه مربوط به بورس، بهای تبدیل سهم به سرمایه را مشخص می كند. این امر زمانی صورت می گیرد كه قیمت رسمی در اتاق تالار مورد استفاده قرار می گیرد تا سودها و ضررهای خالص و نیازهای سود ناخالص و محدودیتهای قیمت روز بعد مشخص شود. باید توجه داشت كه این دادوستدها پس از روز و در زمان كوتاهی و در هنگام تعیین رتبه نهایی انجام می پذیرد و این زمان كوتاهی بعد از روز است. قراردادهای ماه بدون فعالیت بازرگانی یا با فعالیت های بازرگانی اندك در یك روز به خصوص معین می شود. پایه این قراردادها از روابط گسترده شروع می شود و به نزدیكترین قرارداد فعال ماه ختم می شود. پس از اتمام معامله، تمامی رتبه های پایانی معاملات باید به سیستم بورس كامپیوتر وارد شود. در اینجا تاخیر زمانی مختصری وجود دارد تا هر گونه اشتباه و اختلافی را كه در آن وقت بوجود آمده رفع كند، میانگین قیمت برآورد شده گردآوری می شود و كمیته مربوط به بهای تبدیل سهم به سرمایه باید تفاوت بهای خرید و فروش مناسبی برای این قراردادهای ماه با نقدینگی محدود، معین كند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تفاوت بین معامله قراردادهای آتی و معامله خارج از بورس چیست؟ </span><br> * <span dir="RTL" lang="AR-SA">قراردادهای آینده به صورت مزایده رقابتی، آشكار و بدون نام در بورس معامله شده و از طریق خدمات فروش، اطلاعات بازار، قیمت گذاری، حجم معاملات و سود آشكار منتشر می شود. معاملات خارج از بورس بین دو طرف انجام می شود و می توان در پی آن مشخصات و معیارها را تنظیم كرد، با این حال این معاملات استانداردهای بازار را منعكس می كنند. بورس یكی از فاكتورهای اقتصادی را در ریسك اعتباری مربوط به بازار سهام خارج از بورس، توسط ارائه خدمات تسویه حساب ،حذف كرده است. این امر به خریداران و فروشندگان این اجازه را می دهد تا با اطمینان به اینكه امنیت كامل اتاق تهاتر بورس برای آنها وجود دارد پا به عرصه مذاكره با همتاهای تجاری خود بگذارند </span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تفاوت بین قرارداد آینده، قرارداد حق انتخاب و قراردادهای خارج از بورس چیست؟ </span><br> * <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد آینده و قرارداد حق انتخاب برای استفاده از بورس ارائه می شوند و تمامی معاملات باید بر طبق قوانین بورس و</span>CFTC <span dir="RTL" lang="AR-SA">انجام شود. جدول بورس، بی طرف، رقابتی و بی نام است. قیمتها، حجم و سود آشكار به طور عمومی منتشر می شود. قراردادهای خارج از بورس از خود بورس استفاده نمی كنند.اما به سادگی به عنوان معیاری برای قراردادهایی استفاده می شود كه در بورس تسویه می شوند و این امر تكمیل معامله را در بردارد</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تفاوتها در نوع معاملات است . مثل اسپات در ارز كه همین كاریست كه شما می كنید</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دلار هم ایندكس دارد و به صورت فیوچر است حتی یورو و ین و دلار كانادا و هر ارزدیگر حتی قهوه و گندم و سویا و گاز و انواع فلزات . این مثل ارزش سهام هست كه شما جنس تحویل نمی گیری بلكه ارزش اون شركت بالا میره به دلایل خبری و اقتصادی و سیاسی و گزارشات مبادلات كالا هم چیزی مشابه این هست . اینها پتانسیل بازار برای هر نوع كالا است</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در معاملات اسپات شما جفت ارز را در مقابل هم خرید و فروش می كنید اما در فیوچر چنین نیست.... تعهدی برای اینده است</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">شما ارزش ایندکس ارز مربوطه را معامله میکنید که ارزش فرضا ریال امروز نسبت به دیروز چقدر شده . در واقع شما ریال را نگه داشتید یا فروختید که طبق معاملات فیوچر این تعهد را کردید که کارگزار در مقابل کمیسیونی که از شما گرفته این کار را در موعد مقرر انجام دهد . در فارکس امارها حاکی از ضرر 90 درصدی افراد در این بازار دارد اما فیوچر که با مارجین سنگین کار میکند نهایت در یک ماه نوسانات مختلف دارد که ان هم بسته به نوع کالا متغییر است</span> . <span dir="RTL" lang="AR-SA">اما نمودارهای ان تکنیکال تر از فارکس است فیوچرها تاریخ خاص دارند به صورت 1 ماهه</span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">فرضا این معاملات ماهانه قرار داد دارند و هر ماه با یک اسم خاص استعمال میشوند . مثل خانوم ها که طلا را در بازار تهران می خرند چون می دانند در اینده گران میشود فرضا ماه دیگه اما دیگه کارگزاری در کار نیست</span> ...<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اسپات برای نفت بی معنی هست چون معاملات لحظه ای باید خریدار و فروشنده دایم و نقدی بالا داشته باشد . اما نفت همانند ارز خرید و فروش نمی شود</span> . <span dir="RTL" lang="AR-SA">نفت به صورت اسپات نقض غرض است یعنی مبادلات فیوچر بر مبنای کالا است و قوانین مربوط به خود رادارد</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در این مقام هم حتی فیوچر ایندکس ارزها هم همین حکم را دارند با وجود اینکه ارز را به صورت اسپات معامله میکنند اما در بازار کالا قوانین با فارکس متفاوت است لذا شرایط اسپات بر بازار اسپات و فیوچر بازار خود را دارد</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">از معاملات و حجم تبادلی مثلا خریداران یورو-دلار هم حتی در بروکرها هم می توان با خبر بود حتی اسپات در صورتی که بسیار معتبر باشند مثلا من حجم خریدارن </span>EUR/USD <span dir="RTL" lang="AR-SA">در یک ماه را داشتم بروکر </span>FXCM <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA"></span><br><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در فیوچر فقط ایندکس ارزها را می توان خرید و فروش کرد در این صورت جواب میدهد منتها شما می توانید در ساعات بازار و فقط در ساعات بازار ان را با سود یا ضرر ببندید..... محدودیتی از این نظر ندارد . با دمو كار كنید تا مسلط بشید البته اسپات ...فیوچرز برای جفت ارز وجود نداره....ان مربوط به معاملات اوپشن هست . اسپات اصلا كمیسیون نداره بلكه اسپرد داره</span> ......<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اما كمیسیون فیوچر در مقابل اسپرد اسپات ارز دارای ارزش كمتری خواهد بود و در نتیجه كمتر از اسپات هست</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">این تعریف فوروارد است</span><br> forward trade <br> A trade for which settlement occurs at a specified future date and price. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا</span><br> Forward trade<br> A transaction for which settlement will occur on a specified date in the future at a price agreed upon on the trade date.<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تاریخ در فوروارد معین شده است . در سایت زیر به بقیه فیوچرها دسترسی خواهید داشت وهمچنین ایندکس بقیه ارزها </span><br> http://futures.tradingcharts.com<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">خوب متا تریدر برای همه شركتها همه چیز را ندارد و فقط بر مبنای موارد قابل معامله در همان شركت طراحی شده است</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">فیوچرز یك بازار مجزا از فاركس است یعنی برا ی ارز یك بازار بزرگ دیگری به نام فاركس با </span></b></span><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">۲</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="AR-SA"> تریلیون دلار در روز مطرح است پس ان را جدا از فیوچر در نظر میگیرند . كلا فیوچر مبنای ارزشی دارد</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اما چرا ایندکس دلار تاخیر 30 دقیقه ای دارد؟؟؟ </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">این </span></span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">۳۰</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="AR-SA"> دقیقه تاخیر برا ی این مساله است كه درمقابل ارزهای دیگر قرار میگیرد تا ارزش ان سنجیده شود و اخبار اقتصادی روی ان ارزش گزاری شود . پس زمان می برد با زمان </span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">۳۰</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="AR-SA"> دقیقه تاخیر..برا ی همین هست كه با نفت متفاوت است چون نفت نسبت به بازارهای دیگر مستقل است</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">شما در اخبار کشور دیده اید که تا صحبت از بازار نفت میشود افراد زیادی را در مثلا بزار نیویورک نشان میدهدند که دسشتشان را تکان میدهند این یک زبان ارتباطی بازار است چون ثانیه ها هم در بزار نفت مهم است و ممکن است بازار به قدری نوسان داشته باشد که دیگر با محاوره معمولی نتوان سودهای چند میلیون دلاری را کسب کرد لذا ثانیه ها مهم بوده و از زبان اشاره بورس بازان استفاده میکنند</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">نفت یک کالای مستقل است اما ارز واحد پولی وابسته به اقتصاد و اخبار سیاسی کشورهای مربوط به خود است</span><br> <br><br><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">فیوچر ماکزیمم یک ماه است نه حتما یک ماه . یعنی شما در ماکزیمم یک ماه اختیار به انجام معامله داری والا شما همین 4 ساعت بعد هم می توانید به معامله خود پایان بدید . اما در اوپشن که معنی اختیاری میده شما تعیین کننده زمان هستی نه بروکر یا بازار</span> . <span dir="RTL" lang="AR-SA">در مورد ایندكس ارزها بانکهای بزرک دنیا هم اعداد سه ماهه دوم و سوم و....هر ارز به صورت جفتی را برا ی اینده اریه میدهند البته حدود قیمتی..... كه من در مورد یك بانك خودم تا سه ماهه اخر سال </span></span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">۲۰۰۵</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="AR-SA"> را دیده بودم . در مورد ارز افریقای جنوبی اخبار اقتصادی تاثیر بسزایی رو نمودارها در کوتاه مدت ندارند</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "> . <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">فقط فاركس </span></span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">۲۴</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="AR-SA"> ساعته است....... تایم معاملات را بروكرها مینویسند می توانیید به انها مراجعه كنید</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <br> </span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <b>CFD<br> Contract for differences<br> Contract :‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد، مقاطعه </span><br> For : <span dir="RTL" lang="AR-SA">بواسطه </span><br> Differences : <span dir="RTL" lang="AR-SA">اختلاف قیمت، تفاوت </span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تركیبی است بر پایه معاملات آتی كه بموجب آن می توان بجای معاملات در قبال دریافت فیزیكی اوراق بهادار و سهام، بر اساس تغییرات قیمت وارد بازار شده و در دو جهت به ترید پرداخت</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">عموما این راحتترین راه برای معاملات بر روی سهام می باشد چون افت و یا ارتقا قیمت بصورت نقدی محاسبه و پرداخت می شود. در غیر اینصورت شما فقط قادر به خرید اوراق بهادار در بازار سهام و فروش آن در صورت بالا رفتن ارزش آن خواهید بود</span>. CFD‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها طوری تهیه شده اند كه هر فرد حاكم بر ریسك و یا سود خود می باشد البته بدون اینكه سهام واقعی را در اختیار داشته باشد</span>.</b><br> <b>Blue Chip<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">از نظر عامه مردم به شركتهایی اطلاق می شود كه دارای ساختاری قوی بوده از نظر مسائل مالی، سالم واستوار باشد</span>. Blue Chip <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها عموما ارائه كننده بهترین كیفیتها هستند؛ محصولات پرطرفداری را تولید كرده، خدمات و سرویس دهی خوبی را نیز ارائه می دهند. این شركتها بخوبی می دانند كه چگونه در شرایط مختلف بازار و حتی در زمانیكه شرایط اقتصادی خوب نیست، به سودآوری ادامه داده، رشد اقتصادی خود را محقق كنند. این مسائل كمك می كند تا در بلند مدت به سود ثابت و پایایی دست پیدا كنند</span>.<br> Blue Chip <span dir="RTL" lang="AR-SA">اصلا اصطلاحی در پوكر است و در این بازی، دارای بالاترین ارزش می باشد</span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بدلیل داشتن پایه های قوی ساختاری، سرمایه گذاری و سهامداری در این نوع شركتها نسبت به شركتهای دیگر، دارای ریسك كمتری میباشد. معمولا قیمت سهام شركتهای </span>Blue Chip <span dir="RTL" lang="AR-SA">دارای نسبتی مستقیم با </span>S&amp;P500 <span dir="RTL" lang="AR-SA">دارد</span>.</b><br> <b>Spread Betting<br> Spread: <span dir="RTL" lang="AR-SA">اختلاف بینقیمت خرید و فروش ارائه شده</span><br> Betting: <span dir="RTL" lang="AR-SA">شرطبندی</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">طبق تعریف نوعی معامله گریست كه طبق آن شركت های ارائه دهنده این خدمات امكان شرط بندی بر روی حركت قیمت سهام را برای شما میسر می كنند. این شركتها دو قیمت تحت عناوین </span>Bid <span dir="RTL" lang="AR-SA">و </span>Offer <span dir="RTL" lang="AR-SA">به سرمایه گذار ارائه می دهند كه در مجموع </span>Spread <span dir="RTL" lang="AR-SA">نامیده شده و سرمایه گذار بدون خرید اوراق بهادار سهام مربوطه، می تواند بر روی نزول و یا صعود قیمت سهام، شرطبندی انجام دهد</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بطور مثال؛ فرض كنید كه یك شركت ارائه دهنده </span>Spread Betting <span dir="RTL" lang="AR-SA">قیمت </span>Bid <span dir="RTL" lang="AR-SA">سهامی را 200 دلار و قیمت </span>Offer <span dir="RTL" lang="AR-SA">آن را 203 دلار تعیین كرده است و شما اعتقاد به نزول قیمت این سهم دارید</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">شما بر روی هر دلار تغییر قیمت این سهم دو دلار شرطبندی می كنید بطوریكه اگر قیمت این سهم به 190 دلار رسید شما 20 دلار سود كرده اید و اگر قیمتش به 215 دلار رسید شما 30 دلار متضرر شده اید</span>.</b><br> <b>CME <br> <br> Chicago Mercantile Exchange<br> Exchange: <span dir="RTL" lang="AR-SA">بورس، محل معاملات ارز و سهام</span><br> Mercantile:‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">تجاری، بازرگانی</span><br> Chicago: <span dir="RTL" lang="AR-SA">شیكاگو</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بزرگترین مركز تجاری آمریكا جهت معاملات بر روی فیوچرز و آپشن های مربوط به فیوچرز و دومین مركز تجاری از نظر بزرگی در جهان می باشد. در این مركز؛ اكثر معاملات فیوچرز بر روی نرخ های بهره، زوج ارزها، سهام، اسعار، و حتی بعضی از محصولات كشاورزی انجام می گیرد</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">زمان تاسیسش بر میگردد به سال 1898 كه بعنوان یك موسسه سهامی غیرانتفاعی پایه گذاری شد. در آن زمان نامش هیئت بازرگانی كره و تخم مرغ شیكاگو بوده و تا سال 1919 نیز به همین نام نامیده می شد. و تا جایی پیش رفت كه در سال </span>2000 <span dir="RTL" lang="AR-SA">به كسب رتبه اول مراكز تجاری آمریكا نائل گشته و بعنوان شركت سهامیی كه صاحبانش، سهامدارانش بودند شناخته شد</span>.</b><br> <b>E-mini<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرارداد آتی قابل معامله در </span>CME (</b></span><a href="http://forum.sarmaye.com/showpost.php?p=89099&amp;" target="_blank"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue; "></span></b></a><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; ">) <span dir="RTL" lang="AR-SA">كه بصورت الكترونیكی انجام می گیرد و جزئی از معاملات فیوچرز محسوب می شود. گستره استفاده </span>E-mini <span dir="RTL" lang="AR-SA">بسیار وسیع است و برروی شاخصهایی از قبیل </span>Nasdaq100<span dir="RTL" lang="AR-SA"> ، </span>S&amp;P500<span dir="RTL" lang="AR-SA"> ، </span>S&amp;P MidCap400 <span dir="RTL" lang="AR-SA">و </span>Russell2000 <span dir="RTL" lang="AR-SA">قابل تعمیم می باشد</span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بطور مثال؛‌ سایز </span>E-mini S&amp;P500 <span dir="RTL" lang="AR-SA">كه قرارداد آتی محسوب می شود معادل یك پنجم قرارداد آتی </span>S&amp;P500 <span dir="RTL" lang="AR-SA">استاندارد است. مزایای معامله بر روی قراردادهای </span>E-mini <span dir="RTL" lang="AR-SA">عبارتست از نقد شوندگی بهتر، امكان دسترسی آسانتر برای سرمایه گذاری شخصی و وسعت بازه زمانی معاملات بر روی آن</span>.</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <b>Small Cap<br> <br> Small : <span dir="RTL" lang="AR-SA">كوچك، كم</span><br> Cap : <span dir="RTL" lang="AR-SA">مخفف </span>capitalization <span dir="RTL" lang="AR-SA">به معنای سرمایه، مجموع دارایی </span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">این اصطلاح مریوط می شود به سهام شركتهایی كه بطور نسبی دارای مجموع دارایی های كمی هستند. این واژه در بین كارگزاران بازار بسیار مصطلح است ولی عموما به شركتی اطلاق می شود كه مجموع دارایی هایش بین 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار باشد</span>.<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دقت شود كه نامگذاری بصورت</span> "small cap"<span dir="RTL" lang="AR-SA">و یا</span> "large cap" <span dir="RTL" lang="AR-SA">فقط یك تعریف نسبی است كه ممكن است در طول زمان تغییر كند و چه بسا در بین كارگزاران نیز مفاهیم متفاوتی داشته باشد</span>.</b><br> <b>Large Cap <span dir="RTL" lang="AR-SA">و یا </span>Big Cap<br> <br> Big : <span dir="RTL" lang="AR-SA">بزرگ، عظیم</span><br> Cap : <span dir="RTL" lang="AR-SA">مخفف </span>capitalization <span dir="RTL" lang="AR-SA">به معنای سرمایه، مجموع دارایی </span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">به شركتهایی اطلاق می گردد كه سرمایه آنها بین 10 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار باشد</span>.<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">این شركتها در دنیای اقتصاد جزء غولهای تجاری می باشد. بعنوان مثال شركتهای </span>Wal-Mart <span dir="RTL" lang="AR-SA">، </span>Microsoft <span dir="RTL" lang="AR-SA">و </span>General Electric <span dir="RTL" lang="AR-SA">كه</span> "mega caps" <span dir="RTL" lang="AR-SA">نیز نامیده می شوند</span>.</b><br> <b>Currency Carry Trade<br> <br> Currency : <span dir="RTL" lang="AR-SA">ارز</span><br> Carry:‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">حمل كردن، انتقال دادن </span><br> Trade: <span dir="RTL" lang="AR-SA">تجارت ، دادوستد</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك نوع استراتژی است كه سرمایه گذار بر پایه آن ارز مشخصی را كه نرخ بهره مربوط به آن پایین است را فروخته و ارز دیگری را می خرد كه از نرخ بهره بالاتری برخوردار است. تریدر با این كار سعی می كند تا از اختلاف موجود بین دو نرخ بهره متفاوت، به سودآوری بپردازد. وقتی امكان استفاده از لوریج را نیز در نظر بگیرید، این استراتژی بسیار جذابتر خواهد شد</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">حال مثالی بیاوریم</span> : "Yen carry trade"<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">فرض كنید كه شما 1000 ین از بانكی در ژاپن وام گرفته و آنرا تبدیل به دلار می كنید سپس تمام این پول را داده اوراق قرضه آمریكایی می خرید. اگر سود اوراق قرضه شما 5 درصد بوده و نرخ بهره ژاپن نیز 0.5 درصد باشد بنابراین شما صاحب سودی معادل 4.5 درصد خواهید بود. البته این در حالیست كه نسبت بین دو ارز در طول این زمان تغییر زیادی نداشته باشد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای از این روش استفاده می كنند چون با درنظر گرفتن ضریب اهرمی لوریج، این كار بسیار سود آور است. اگر شما در مثال بالا از لوریج 1:10 نیز استفاده كنید سود شما بالغ بر 45 درصد خواهد شد</span>. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بزرگترین ریسك موجود در این استراتژی تغییرات در نسبت بین این دو ارز خواهد بود بطوریكه اگر ارزش دلار نسبت به ین افت پیدا كند شما متضرر خواهید شد</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">در اینصورت شما با توجه به ضریب اهرمی، ضررتان چند برابر خواهد گشت مگر اینكه یك كار كنید و آنهم چیزی نیست بجز </span>Hedge <span dir="RTL" lang="AR-SA">كردن</span>.</b><br> <b>Rating in Security <br> Rating : <span dir="RTL" lang="AR-SA">ارزشگزاری</span><br> in : <span dir="RTL" lang="AR-SA">در</span><br> Security : <span dir="RTL" lang="AR-SA">اوراق بهادار، سهام </span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اطلاع از وضعیت اقتصادی و گردش مالی و همچنین سودآوری شركتها از عهده تریدرها برنمی آید بلكه یكی از خدمات </span>Brokerage <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها و موسسات مالی، درجه بندی سهام و اوراق بهادار** است تا مشتریانشان از وضعیت شركتها باخبر شوند. این كار باعث می شود تا سرمایه گزار با دید بازتری نسبت به دورنمایی كه برایش شفاف نیست رفتار كند</span>. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">نام گذاری </span>rate <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها ممكن است بین </span>Brokerage <span dir="RTL" lang="AR-SA">های مختلف متفاوت باشد</span>.* <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">طبقه بندی ممكن است بصورت زیر باشد</span>:<br> Strong Buy &gt; Buy &gt; Outperform &gt; Neutral &gt; Underperform &gt; Sell &gt; Strong Sell<br> <br> Downgrade <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تنزل رتبه</span>: <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">وقتی ارزشگزاری از </span>buy <span dir="RTL" lang="AR-SA">به سمت </span>sell <span dir="RTL" lang="AR-SA">تغییر كند، </span>rate <span dir="RTL" lang="AR-SA">سهام كمتر شده و </span>Downgrade‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">رخ داده است</span>. <br> <br> Upgrade <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">ترفیع درجه</span>:<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در </span>Upgrade <span dir="RTL" lang="AR-SA">نیز ارزش سهام از نظر طبقه بندی ارتقا پیدا كرده می تواند نشانه وضعیت خوب آن شركت و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن سهام باشد</span>. <br> <br> *<br> Outperform<span dir="RTL" lang="AR-SA">معادل است با</span> :‌ market outperform <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا </span>moderate buy <span dir="RTL" lang="AR-SA">ویا </span>accumulate . <br> Underperform <span dir="RTL" lang="AR-SA">معادل است با</span> :‌ market underperform <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا </span>moderate sell <span dir="RTL" lang="AR-SA">ویا </span>weak hold .<br> Neutral <span dir="RTL" lang="AR-SA">معادل است با</span> :‌ Hold <span dir="RTL" lang="AR-SA">و یا </span>market perform - <span dir="RTL" lang="AR-SA">در این وضعیت معمولا توصیه بر عدم انجام خرید و یا فروش آن سهام است</span>. <br> <br> ** <span dir="RTL" lang="AR-SA">برای اوراق قزضه درجه بندی بصورت </span>AAA <span dir="RTL" lang="AR-SA">و یا </span>Aaa <span dir="RTL" lang="AR-SA">كه بالاترین ارزش را داراست تا </span>C <span dir="RTL" lang="AR-SA">و یا </span>D <span dir="RTL" lang="AR-SA">مصطلح می باشد</span>.</b><br> <b>Insider<br> Insider: <span dir="RTL" lang="AR-SA">كارمند خودی، عضو اصلی، محرم راز</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">به فردی گفته می شود كه دارای اطلاعاتی با ارزش در مورد یك شركت و یا موسسه بوده و یا امكان دسترسی به آن اطلاعاتی كه عموم مردم به راحتی نمی توانند كسب كنند و در واقع هنوز منتشر نشده است را داراست</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">برای مثال مدیر عامل و یا عضو هیات رئیسه یك شركت ؛ </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">آن شركت محسوب می شود و حتی در مواقعی این عبارت به سهامداری كه بیش از </span>10% <span dir="RTL" lang="AR-SA">سهام آن شركت را در اختیار داشته باشد نیز گفته می شود</span>.</b><br> <b>Insider Trading<br> Insider: <span dir="RTL" lang="AR-SA">كارمند خودی، عضو اصلی، محرم راز</span><br> Trading: <span dir="RTL" lang="AR-SA">داد و ستد، خرید و فروش، تجارت</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">خرید و یا فروش سهام شركتی توسط </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها و كسانیكه به اطلاعات مهم و منتشر نشده شركتها كه </span>Material <span dir="RTL" lang="AR-SA">خوانده می شود دسترسی دارند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">این خرید و فروش می تواند بصورت غیر قانونی انجام شود كه </span>Illegal <span dir="RTL" lang="AR-SA">گفته می شود و آن زمانی است كه </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها بر پایه اخبار و اطلاعاتی كه هنوز برای عموم منتشر نشده است به خرید و یا فروش اقدام كنند. این كار جرم است و بغیر از مدیر شركت؛ افرادی كه از این اطلاعات در جهت منافع خود سوءاستفاده كرده اند (مانند بروكرها و یا افراد خانواده مدیر شركت و ... ) مجرم محسوب می شوند</span>.</b><br> <b>SEC <span dir="RTL" lang="AR-SA">و یا بعبارت دیگر </span>Securities and Exchange Commission <span dir="RTL" lang="AR-SA">ناظر بر كار </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها بوده و هر خرید و فروش توسط </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها باید حداكثر ظرف مدت 2 روز كاری به این كمیسیون خبر داده شود. این مدت تا قبل از سال 2002 ، 10 روز بود ولی از آنموقع به بعد این كار كه بصورت الكترونیكی و با پر كردن فرمی موسوم به فرم شماره 4 انجام می شود، باید دو روزه اعلام گردد</span>.<br> <br> Peter Lynch <span dir="RTL" lang="AR-SA">می گوید: وقتی </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها اقدام به فروش می كنند ممكن است این كارشان دلایل متفاوتی داشته باشد ولی اگر اقدام به خرید نمایند فقط یك دلیل دارد و آنهم اینكه پیشبینی آنها برای آینده حكایت از افزایش ارزش سهام آن شركت دارد. (دلایل متفاوت </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها در فروش می تواند احتیاج به پول برای خرید خانه و یا دلایل شخصی در جهت نقد كردن پول خود باشد</span>.)<br> <br> Nejat Seyhan <span dir="RTL" lang="AR-SA">معتقد است وقتی </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها اقدام به خرید می نمایند؛ تمایل سهام مربوطه برای </span>Outperform <span dir="RTL" lang="AR-SA">شدن 8.9 درصد می باشد. استاد و محقق دانشگاه میشیگان در زمینه </span>Insider <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها اضافه می كند كه این تمایل برای زمانیكه </span>Inside <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها اقدام به فروش می نمایند برابر با 5.4 درصد است</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">گزینه های پائین هر کدام به چه معنی هستند (در بازار فیوچرز</span>)<br> <br> Start trading date<br> Start trading only for closing open positions<br> Forced closing of all open positions (expiration date)* <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">نماد های فیوچرز دارای مدت اعتبار هستند . در یك تاریخی فعال شده و در یك تاریخ نیز منقضی می گردند</span> .</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">این تاریخ اعتبار ها و نمادهای مربوطه را می توانید در سایت بروكر خود پیدا كنید كه چیزی شبیه شكل زیر است</span> :</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">زمانی كه این نماد ها به روزهای آخر اعتبار خود نزدیك می شوند ، معامله گرانی كه اینها را معامله كرده اند باید به تدریج اقدام به بستن این معاملات نمایند تا جایی كه 2 روز مانده به انتهای این تاریخ اعتبار دیگر امكان باز كردن معامله ی جدید وجود ندارد و فقط می توان معاملات قبلی را بست</span> . <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در انتهای این تاریخ اگر هنوز معامله ای باز باشد و توسط تریدر بسته نشده باشد ، بروكر راساً اقدام كرده و پوزیشن ها را می بندد كه این مورد در قوانین بروكرها نیز صراحتاً ذكر شده</span> .</b><br> <b>Bonds<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اوراق قرضه</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">هر شركت و یا شخصی كه قصد فعالیت تجاری داشته باشد احتیاج به منابع مالی داشته برای تهیه آن میتواند از روشهای مختلف استفاده كند كه یكی از آنها انتشار اوراق قرضه یا همان </span>Bond <span dir="RTL" lang="AR-SA">می باشد كه عبارتست از یك سند بدهی. با انتشار و فروش این اوراق در واقع یک قرارداد دوجانبه انجام میشود كه یك طرف وام دهنده بوده و طرف دیگر گیرنده وام كه میتواند مثلا همان شركت باشد. در این قرارداد وام گیرنده متعهد میشود كه در زمانهای مشخص مبالغ مشخصی را بعنوان بهره بپردازد تا اینكه به زمان سررسید یا </span>Maturity <span dir="RTL" lang="AR-SA">برسند و كل مبلغ وام را برگرداند. زمان سررسید اگر زیر یك سال باشد </span>Bond <span dir="RTL" lang="AR-SA">ما </span>Short-term <span dir="RTL" lang="AR-SA">است و اگه بالای ده سال باشد </span>Long-term <span dir="RTL" lang="AR-SA">میشود ودر غیر اینصورت </span>Intermediate-term <span dir="RTL" lang="AR-SA">است. روش دیگر تهیه منابع مالی انتشار سهام و یا </span>Equities <span dir="RTL" lang="AR-SA">است و با خرید سهام، شما در سود و ضرر شركت سهیم میشوید. البته در اینجا هم تقسیم سود و یا </span>Dividend <span dir="RTL" lang="AR-SA">در زمانهای مشخص بعد از دادن بدهی های شركت، به سهامدار اختصاص پیدا میكند</span></b><br> <br> <br> <b>Treasury Bonds<br> Treasury : <span dir="RTL" lang="AR-SA">خزانه داری</span><br> Bonds : <span dir="RTL" lang="AR-SA">اوراق قرضه</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر اوراق قرضه توسط دولت آمریكا و خزانه داری منتشر شود به آن </span>Treasury Bonds <span dir="RTL" lang="AR-SA">گفته می شود. این اوراق بدلیل اینکه وام گیرنده اش دولت می باشد و این مساله ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ طرفداران زیادی داشته و خرید و فروش آن بسیار رواج دارد</span>.</b><br> <br> <b>Treasury Bill<br> Treasury : <span dir="RTL" lang="AR-SA">خزانه داری</span><br> Bill : <span dir="RTL" lang="AR-SA">سند، اوراق بهادار</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">اوراق خزانه داری آمریكا</span>: <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك نوع اوراق بهادار تقریبا كوتاهمدت كه به منظور تامین كسری بودجه توسط دولت آمریكا منتشر میشود و تارخ سررسید آنها میتواند كمتر از یكسال باشد بعنوان مثال 4 هفته و یا 13 هفته و 26 هفته (معادل شش ماه) ... قیمت این اوراق از 1000 دلار شروع شده به 5 میلیون دلار نیز می رسد. به این اوراق بهره تعلق نمیگیرد ولی در موقع خرید ارزانتر ارائه می گردد. مثلا اوراق خزانه 13 هفته ای به ارزش 10هزار دلار به قیمت 9800 دلار فروخته می شود و بعد از 13 هفته كه تاریخ سررسید آن رسید 10 هزار دلار فروخته می شود. پس سود آن برابر است با 200 تقسیم بر 9800 و یا 2.04 درصد در سه ماه. این اوراق دارای بالاترین قدرت نقد شوندگی و یا </span>Liquidity‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">هستند و ریسك معاملات در آنها برابر صفر است چون طرف حساب شما دولت می باشد</span>.</b><br> <b>Split<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تقسیم کردن، دوبخش کردن، افراز</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بعضی مواقع، شركتها بازده بسیار خوبی را تجربه كرده سودآوری قابل توجهی را نصیب خود می كنند. در پی این رشد بازده، سهام آنها نیز رشد كرده قیمت آن ارتقا می یابد. اگر قیمت سهام آن شركت بیش از مقدار معمول بالا رود قدرت خرید بسیاری از تریدر ها كفاف خرید و فروش آن سهام را نداده و در نتیجه تقاضا برای سهام آن شركت بطور قابل توجهی پایین می آید كه این برای هیچ شركتی خوشایند نیست. در این شرایط شركت قیمت سهام خود را به یك نسبت خاص شكسته و بدینوسیله امكان ترید بر روی سهامش را بالا می برد. در پی تقسیم ارزش هر سهم، برای ثابت ماندن کل ارزش سهام ، مقدار سهام سهامدارن در همان ضریبی که سهام به آن تقسیم شده بود ضرب می گردد تا بدینوسیله مجموع ارزش سهام سهامداران با شرایط قبل از </span>Split <span dir="RTL" lang="AR-SA">همسان بماند</span>.</b><br> <b>Split <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها از موارد اساسی در محاسبات قیمت ایندكسهای اصلی بازار می باشد</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بدینگونه در </span>Split <span dir="RTL" lang="AR-SA">با درجه </span>n:1 <span dir="RTL" lang="AR-SA">شركت مزبور قیمت سهام را به مقدار یک </span>n <span dir="RTL" lang="AR-SA">ام می شکند و طبیعتا با این كار تعداد سهام هر سهامدار به </span>n <span dir="RTL" lang="AR-SA">برابر ، افزایش می یابد. البته اثرات، رفتار و عكس العملهای </span>Split <span dir="RTL" lang="AR-SA">بحثی جداست</span>.</b><br> <b>1 . <span dir="RTL" lang="AR-SA">مدت قراردادهای فیوچرز معمولا چقدر هست و از کجا میشه مطلع شد ؟ </span><br> 2 . <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگه یه پوزیشن در سود باشه و بسته بشه ایا عین سود واریز میشه یا هزینه ای کسر می گردد ؟ </span><br> 3 . <span dir="RTL" lang="AR-SA">در ساعاتی از روز بعضی فیوچرزها غیر قابل معامله می گردد چرا ؟ و از کجا میشه این ساعات را متوجه شد . 1 . برای اطلاع از مدت این قرار دادها می توانید از اطلاعات سایت بروکر استفاده نمایید . در جداولی که سمبل ها معرفی می شوند تاریخ اعتبار آنها نیز ذکر می شود</span> .</b></span></p> text/html 2008-07-24T04:08:00+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد اندرزها و نكته ها http://iranbourse2.mihanblog.com/post/6 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><u><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue; " lang="AR-SA">اندرزها و نكته ها</span></u></b></p> <p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">چه کسانی ضرر می کنند</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در مورد معامله کردن یک حقیقت محض وجود دارد </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تنها 10% معامله گران موفقند و بیش از 90 % معامله گران مبتدی در این بازار ضرر کننده هستند</span> !<br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تمام معامله گرانی که دست به معامله می زنند باید شعاری را سرلوحه خودشان قرار دهند</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تعریف شعار</span> :<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">یاد بگیرند که چگونه یک موقعیت را پیدا کرده و دست به معامله بزنند</span> .<br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">مدیریت سرمایه را یاد بگیرند</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">صبور باشند و احساساتی نشوند</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر بازار با معیار های آنها مطابقت نداشته دست به معامله نزنند</span><br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">با انجام ندادن موارد زیر از متضرر شدن خود جلوگیری کنید</span> :<br> <br> 1- <span dir="RTL" lang="AR-SA">به نظرات دیگران توجه نکنید(و فقط نظر آنها را بشنوید</span>)<br> <br> 2- <span dir="RTL" lang="AR-SA">به دوست و رفیق خود اطمینان نکنید (و فقط نظر آنها را بشنوید</span>)<br> <br> 3- <span dir="RTL" lang="AR-SA">قوانین و مقررات لازم را برای ترید نادیده نگیرید (وقتی به یک معامله شک میکنید به هیچ وجه وارد آن نشوید</span>)<br> <br> 4- <span dir="RTL" lang="AR-SA">طبق ذهنیات خود معامله نکنید (فکر کنم </span>EURUSD <span dir="RTL" lang="AR-SA">میرود بالا</span> !!!!!!)<br> <br> 5- <span dir="RTL" lang="AR-SA">طمع نکنید</span>.<br> <br> 6- <span dir="RTL" lang="AR-SA">عملکرد سایر تریدرها را دنبال نکنید</span>.<br> <br> 7- <span dir="RTL" lang="AR-SA">علائم و نشانه های هشدار دهنده را نادیده نگیرید</span><br> <br> 8- <span dir="RTL" lang="AR-SA">به استراتژی که هر روز آن را عوض می کنید، عمل نکنید</span><br> <br> 9- <span dir="RTL" lang="AR-SA">گروهی معامله انجام ندهید </span><br> <br> 10- <span dir="RTL" lang="AR-SA">نبوغ و استعداد خود را نادیده نگیرید</span><br> <br> 12- <span dir="RTL" lang="AR-SA">به هنگام انجام معاملات ، طرح ریزی برای زندگی شخصی و خصوصی خود نکنید</span><br> <br> 13- <span dir="RTL" lang="AR-SA">فکر نکنید که ترید یک سرگرمی است</span><br> <br> 14- <span dir="RTL" lang="AR-SA">در نظر گرفتن شانس و فرصت را با عملکرد خود برای ترید کردن اشتباه نگیرید </span><br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">انسانهای موفق کاری را انجام میدهند که انسانهای ناموفق نه می توانند و نه می خواهند انجام دهند</span>.</b></span></p> text/html 2008-06-08T13:04:11+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد ده اشتباه متداول سرمایه گذاران http://iranbourse2.mihanblog.com/post/5 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: darkblue; " lang="AR-SA">ده اشتباه متداول سرمایه گذاران</span></b></p> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> </span><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">در بازارسهام معمولان برخی از سرمایه گذاران وجود دارند كه متاسفانه هر چه شما سعی كنید ازضرر كردن آنها جلوگیری كنید، آنها به حرف شما گوش نمی‌كنند، مگر تا زمانی كه دیگرخیلی دیر شده است. تنها پس از باختن همه دارایی‌ خود، آنها می‌پذیرند كه اشتباهكرده‌اند</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در واقع بزرگ‌ترین اشتباهی كه ممكن است شما مرتكب شوید این استكه تشخیص ندهید كه دارید اشتباه می‌كنید. آشكارترین نشانه انجام اشتباه توسط شما،ضرر كردن شما است. ضرر بیش از 10 درصد در یك سرمایه‌گذاری علامت بروز یك اشتباهاست. به خاطر داشته باشید كه هدف شما از سرمایه‌گذاری در بازار سهام، از دست دادنسرمایه نیست. هدف این نوشتار كمك به شما در جلوگیری از بروز اشتباهاتی است كهدامنگیر بسیاری از سرمایه گذاران و تاجران می‌شود. بیشتر وقت‌ها ما خود بزرگ‌تریندشمن خود هستیم</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 1: عدم فروش</span></span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; " lang="AR-SA"> </span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; " lang="AR-SA">سهام در حال تنزل‌</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; "><br> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">به دلایل متعدد، برخی افراد سهام در حال تنزل خودرا مدتی طولانی نگه می‌دارند. عدم توانایی گریز از این موقعیت‌های زیانبار، احتمالادلیل اصلی تخریب سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تاجران است. معمولا حفظ سهام درحال تنزل توسط افراد، دلایل روان شناختی دارد. اگر برای جلوگیری از ضرر، یك سهام رابفروشید، ممكن است به خاطر اینكه زودتر آن را نفروخته‌اید خود را سرزنش كنید. صرفنظر از اینكه سهام را به چه قیمتی فروخته‌اید، همیشه پس از فروش آن ممكن است تصوركنید كه می‌توانستید بهتر از این عمل كنید. بسیاری از افراد تصور می‌كنند كه درانتخاب سهام، هرگز دچار اشتباه نخواهند شد، سایر افراد نیز خود را امیدوار می‌كنندكه بالاخره یك روز قیمت‌ها به حالت مطلوب برخواهد گشت. در زمانی كه بازار سهام رونقزیادی دارد، هنگام افت ارزش سهام به میزان 10 تا 15 درصد، مردم نه تنها سهام خود رانمی‌فروشند، بلكه سهام بیشتری را نیز می‌خرند. اگر چه آنها می‌توانند با فروختنسهام از ضرر خود جلوگیری كنند، اما از این كار خودداری می‌كنند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">برای بهحداقل رساندن ضرر، قبل از خرید اولین سهام باید یك برنامه مشخص را طراحی كنید</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">مهم‌ترین قانونی كه شما همواره باید به خاطر داشته و به آن عمل كنید، این است كهاگر در یك سرمایه‌گذاری ضرر شما به بیش از 10 درصد رسید، آن را بفروشید. شما ضررمی‌كنید به همین دلیل سهام خود را می‌فروشید. هنگام خرید سهام می‌توانید یك درخواست مانع ضرر </span>(Stop loss order) <span dir="RTL" lang="AR-SA">را تنظیم كرده و از شركت مربوطه بخواهید كه درصورت كاهش سهام به میزان 10 درصد آن را بفروشد، همچنین می‌توانید این موضوع را بهخاطر بسپارید تا هنگام تنزل ارزش سهام، خودتان آن را بفروشید. نكته اصلی سرعت عملدر هنگام افت ارزش سهام است</span>. William O.neil <span dir="RTL" lang="AR-SA">پیشنهاد می‌كند كه با كاهش ارزش سهامبه میزان 8 درصد آن را بفروشید. حتی اگر شركتی كه سهام آن را خریده‌اید، یك شركتمعتبر است، اگر قیمت سهام آن پایین آمد، فورا قانون 10 درصد را به كار بگیرید</span>. (<span dir="RTL" lang="AR-SA">البته استثنائاتی برای این كار وجود دارد، اگر شما سهام را به قیمتی كه حدسمی‌زنید پایین‌ترین حد قیمت آن سهام است، خریدید و به نظر می‌رسد كه پس از كاهش 10درصدی ارزش آن، مجددا رونق گیرد و ارزش آن بالا رود، نگه داشتن آن عمل معقولی است</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">قانون 10 درصد برای سرمایه گذاران و تاجران بی‌نظم طراحی شده است تا نگذارند یك ضرركوچك به یك ضرر بزرگ تبدیل شود</span>). <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباهشماره 2: اجازه می‌دهید كه سهام برنده شما تبدیل به سهام بازنده شود</span><span style="color: red; ">. <br> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر شما یك سهام را بفروشید تا سود آن به دستتان برسد، ممكن استبعدا این گونه احساس كنید كه اگر كمی دیرتر سهام را فروخته بودید، پول بیشتر به دستمی‌آوردید. برخی افراد در یك بازار سهام، چندین میلیون تومان پول به دست می‌آورند،اما مجددا قیمت‌ها به حالت عادی برمی‌گردد و این پول‌‌ها محو می‌شود. بسیاری ازافراد به این نكته توجه نمی‌كنند كه چنین فرصت‌هایی ممكن است هیچ‌گاه تكرار نشود</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">عده‌ای نیز نه تنها سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند، بلكه اصلسرمایه را نیز می‌بازند. برای این افراد، آنچه دردناك‌تر از عدم كسب سود است، ایناست كه ابتدا برنده بازار بوده‌اند اما بعدا تمام سرمایه را از دست داده‌‌اند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">مثالی از این مورد، شركت سوئدی </span>Ericsson <span dir="RTL" lang="AR-SA">است كه در سال 1998 می‌توانستیدسهام این شركت مخابراتی را به ارزش 20 دلار بخرید. از آن زمان، سهام این شركت رو بهرشد گذاشت تا اینكه یك سال بعد به 90 دلار رسید. اگر شما فرد خوش‌شانسی بودید،می‌توانستید در همان زمان، تمام سهم‌های خود را به قیمت 90 دلار بفروشید، اما درعوض بسیاری از مردم، آن قدر این سهام را نزد خود نگه ‌داشتند تا اینكه در سال 2002و قبل از تفكیك معكوس 1 به 10 توسط این شركت، ارزش سهام آن به 1 دلار رسید. هزارانسرمایه‌گذار سوئدی و آمریكایی، سرمایه خود را در</span>Ericsson (<span dir="RTL" lang="AR-SA">و بسیاری از سهام‌های بخشتكنولوژی) از دست دادند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر شما یك سهام برنده را دارید، احتمالا تصورمی‌كنید كه فروختن زود هنگام آن، كار احمقانه‌ای است. این تصور باعث می‌شود كه شمایك شیوه فروش افزایشی را انتخاب كنید </span>Michael Sincere . <span dir="RTL" lang="AR-SA">نام این شیوه را طرح 30-30گذاشته است. اگر سهام شما بیش از 30درصد رشد داشت، 30درصد از سهام خود را بفروشید</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">به این ترتیب هم احساس پشیمانی پس از افت قیمت را از بین می‌برید و هم احساسخوشحالی پس از رشد آن را به دست می‌آورید</span>Ted Warren . <span dir="RTL" lang="AR-SA">می‌گوید: فروختن زود هنگامسهام، مطمئن‌تر از نگه داشتن طولانی مدت آن است</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">آیا می‌دانید عدم فروشسهام در هنگام رشد آن، توسط افراد، چند تریلیون تومان در سال به سرمایه‌گذارانخسارت وارد می‌كند؟ متاسفانه بسیاری از مردم، نظم و انضباط لازم را ندارند تاهنگامی كه قیمت سهام به اندازه كافی بالا رفت آن را بفروشند. آنها یا از مالیاتمی‌ترسند، یا منتظر بالاتر رفتن قیمت سهام هستند. اگر شما به قدری روی یك سهام، سودكردید كه شما را ارضا می‌كند، 30درصد از این سهام را بفروشید. در این صورت شما بخشیاز سود خود را تثبیت می‌كنید، ضمن اینكه هنوز فرصت ارزیابی سبد سهام خود را نیزدارید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 3: برخورد شدیدااحساساتی در هنگام انتخاب سهام</span><span style="color: red; "><br> <br> </span><span dir="RTL" lang="AR-SA">دلیل اینكه بسیاری از افراد نباید دربازار سهام شركت داشته باشند، عدم توانایی كنترل احساسات خود است. هنگامسرمایه‌گذاری در بازار سهام، بسیاری از افراد تحت تاثیر احساسات خود، تصمیماتاشتباهی را اتخاذ می‌كنند. در واقع، احساساتی شدن شما، نشانه این است كه شما دربازار سهام ضرر خواهید كرد. شما باید به همان اندازه كه در صف سوپرماركت منتظرمی‌مانید، برای به دست آوردن پول در بازار سهام نیز از خود صبر و حوصله نشان دهید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">مشكلی كه معمولا دامنگیر بسیاری از افراد می‌شود، اعتماد به نفس بیش ازاندازه است. اگر چه مقداری اعتماد به نفس برای شروع سرمایه‌گذاری لازم است، اما رهاكردن كنترل احساسات، كاری خطرناك است. یكی از دلایل پایان یافتن بازار پر رونقاخیر، این بود كه بسیاری از مردم، سودهای كلانی به دست می‌آوردند و تصور می‌كردندكه افراد نابغه‌ای هستند. یك گفته قدیمی وجود دارد كه می‌گوید</span>: &lt;<span dir="RTL" lang="AR-SA">در بازار پررونق، هیچ نابغه‌ای وجود ندارد</span>.&gt; <span dir="RTL" lang="AR-SA">در واقع، كسب سود توسط بسیاری از افراد، نتیجهقدرت بازار سهام است</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">قبل از فروپاشی بازارهای پر رونق سهام، بسیاری ازسرمایه‌گذاران به قدری حریص شده بودند كه نمی توانستند درست فكر كنند. علائم اینحرص، همه جا را گرفته بود</span>: <br> <br> - <span dir="RTL" lang="AR-SA">هزاران نفر شغل اصلی خود را كنار گذاشتند تاتبدیل به تاجران هر روزه سهام شوند</span>. <br> <br> - <span dir="RTL" lang="AR-SA">قیمت‌های سهام در شركت‌هایی كه سودینداشتند، در هر روز دو برابر یا سه برابر می‌شد</span>. <br> <br> - <span dir="RTL" lang="AR-SA">بسیاری از شركت‌ها، درطول یك سال بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشتند</span>. <br> <br> - <span dir="RTL" lang="AR-SA">مردم با تحلیلگران بازارمانند ستارگان سینما برخورد می كردند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">با افت‌های ناگهانی ارزش سهام دربورس، امید جای حرص را گرفت. در واقع، امید چیز خطرناكی است. در عشق و زندگی،همواره امید به حل شدن مشكلات وجود دارد، اما در بازار سهام، امید موجب تخریب سبدسهام می‌شود. اگر تنها دلیل نگه داشتن سهام توسط شما، امید به رشد آن است بدانید كهبه سمت ضرر و زیان در حال حركت هستید</span>Jess Livermore . <span dir="RTL" lang="AR-SA">می‌گوید</span>: &lt;<span dir="RTL" lang="AR-SA">مردم موقعی كهباید امیدوار باشند می‌ترسند و زمانی كه باید بترسند، امیدوار می‌شوند</span>&gt;. <span dir="RTL" lang="AR-SA">موفق‌ترین سرمایه‌گذاران كسانی هستند كه در خرید سهام خود، غیر احساساتی برخوردمی‌كنند. آنها در هنگام تصمیم‌گیری دچار حرص، ترس و امید نمی‌شوند و فقط بهجنبه‌های تكنیكی كار و اطلاعات اساسی توجه می‌كنند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در سال 1929 و 1987 ترسشدیدی، بازار بورس آمریكا را فرا گرفت. مردم فكر می‌كردند كه ارزش سهام آنها به صفرخواهد رسید و خواستار خروج از بازار سهام با هر قیمتی بودند. درست در همین زمان،مشخص شد كه سال 1987 در واقع شروع یك بازار پررونق است. از طرف دیگر در سال 2000،مردم هنگامی كه می‌بایست در مورد آینده بازار سهام، بیمناك باشند، بسیار امیدواربودند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 4: اختصاص دادن تمامپول به یك یا دو سهام‌</span><span style="color: red; "><br> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">یكی از مشكلاتی كه در صورت سرمایه‌گذاریمستقیم روی سهام، توسط عده زیادی از مردم بروز می‌كند، این است كه بیشتر مردم پولكافی برای خرید چندین سهام و ایجاد تنوع در آنها را ندارند. (به طور كلی، هیچ سهامینباید بیش از 10 درصد از سبد سهام شما را تشكیل دهد)، اگرچه ایجاد تنوع، سودهای شمارا محدود می‌كند، اما در مواقعی كه یكی از سرمایه‌گذاری‌های شما، در آستانه ضررقرار می‌گیرد، بقیه سرمایه‌گذاری‌ها آن را جبران می‌كنند</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر توان خریدبیش از یك یا دو سهام را ندارید، چندین كار می‌توانید انجام دهید. اول اینكه،می‌توانید سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری را بخرید تا به این ترتیب، بتوانید باپرداختن بخشی از قیمت بازار، تمامی آن را بخرید. دوم اینكه از یك مشاورسرمایه‌گذاری خبره برای مدیریت سبد سهام و ایجاد تنوع در آن استفاده نمایید. اگراحساس می‌كنید باید همه پول خود را روی یك یا دو سهام سرمایه‌گذاری كنید، بهتر استسهام شركت‌های محافظه كار را كه نسبت </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">كمتر از 10 دارند را خریداری كنید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">موارد استثناء</span>: <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر شما یك تاجر كوتاه مدت سهام هستید، اختصاص تمامدارایی‌ به یك یا دو سهام، ممكن است برایتان نتیجه‌بخش باشد. مثلا برخی از تاجرانبر روی یك سهام خاص تمركز می‌كنند. اگر شما یك فرد ماهر بوده و شناخت كافی ازسرمایه‌گذاری خود داشته باشید، بهتر می‌توانید راجع به زمان خرید یا فروش سهام خودتصمیم بگیرید. مسلما این روش برای تاجران مناسب‌تر است تا برای سرمایه‌گذاران</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">البته با سرمایه‌گذاری تمام پول روی یك سهام ممكن است شما به سود زیادی برسید، امااین كار بیشتر شبیه یك ریسك است. برای كاهش ریسك، بهتر است تمام پول را روی یك شركتسرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری كنید نه روی یك سهام</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 5: شما قادر نیستید در آن واحد هم منظمباشید و هم انعطاف پذیر</span><span style="color: red; "><br> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تقریبا هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای، می‌داند كهعدم وجود نظم و انضباط، مهم‌‌ترین عامل ضرر و زیان بسیاری از مردم است. اگر شما فردمنظمی هستید، پس حتما یك استراتژی، یك برنامه و یكسری مقررات را دارید و بدون توجهبه احساسات خود، فقط پایبند به استراتژی، برنامه و مقررات خود هستید. انضباط یعنیداشتن شناخت كافی برای اینكه بدانیم چه باید انجام دهیم (بخش آسان) و داشتن اراده وانگیزه برای عمل كردن آن (بخش‌مشكل). انضباط یعنی اینكه شما باید به استراتژی خودپایبند بوده و از مقررات خود پیروی كنید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">این انضباط، برای سرمایه‌گذاران ومدیران مالی موفق، بسیار به كار می‌آید، اگرچه این ایده درست است كه برای موفقیت دربازار سهام نیاز به نظم و انضباط است، اما شما باید بتوانید بین انضباط وانعطاف‌پذیری، توازن برقرار كنید. برخی سرمایه‌گذارانآن قدر سرسختانه به انضباطاهمیت می‌دهند كه هنگامی كه جریان بازار و سهام به ضرر آنها پیش می‌رود، هیچ واكنشیاز خود نشان نمی‌دهند. بسیاری از افراد به همین دلیل، سرمایه خود را از دستمی‌دهند، نظم و انضباط در كارها، امری ضروری است، اما شما باید آنقدر واقع‌گراباشید كه جایزالخطا بودن خود را بپذیرید. شما باید برای تغییر استراتژی خود، طرح وبرنامه خود و مقررات خود به اندازه كافی انعطاف‌پذیر باشید، به خصوص در مواقعی كهمی‌دانید در آستانه ضرر و زیان هستید. برای هر قاعده‌ای، استثناهایی وجود دارد، پسشما اگر بتوانید هم منظم و منضبط و هم انعطاف پذیر باشید، یك سرمایه‌گذار استثناییخواهید بود</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 6: شما ازاشتباهات چیزی نمی‌آموزید</span><span style="color: red; "><br> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">با تجربه‌ترین سرمایه‌گذاران و تاجرانسهام،می‌دانند كه شما از شكست‌های خود بیش از موفقیت‌هایتان، درس می‌گیرید. یكی ازبدترین اتفاقاتی كه برای سرمایه‌گذاران مبتدی در طی چند سال گذشته پیش آمد، كسب سودسریع و آسان در بازار بود. هنگامی كه این سودآوری آسان پایان یافت و بازار دچارآشفتگی شد، بسیاری از این افراد واقعا نمی‌دانستند چه باید بكنند. زیرا آنها طعمضرر و زیان را نچشیده بودند. پس به خاطر داشته باشید كه از دست دادن پول هم برایشما مفید است (البته به شرط اینكه تمام آن را از دست ندهید!) در واقع، ارزش آن رادارد كه مقدار كمی در بازار ضرر كنید تا در آینده از زیان‌های بزرگ در امان باشید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر ضرر شما در بازار به بیش از 10 درصد برسد، تقریبا كاری نمی‌‌توان برایجلوگیری از آن انجام داد. در این حالت، باید به اشتباهات خود فكر كنید. هرگز نبایدبه گونه‌ای عمل كنید كه انگار ضرر شما فقط روی كاغذ است و در آینده جبران خواهد شد</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">در بازار همیشه همه‌چیز بر وفق مراد شما پیش نمی‌رود. باید ضرر را پذیرفت و ازتكرار اشتباهات جلوگیری كرد</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">پس از طی این مراحل، استراتژی سرمایه‌گذارانخود را دقیقا مرور كنید. باید محیط بازار را به خوبی شناخته و هر سهامی كهخریده‌اید را به خوبی تجزیه و تحلیل نمایید. اگر طبق تجزیه و تحلیل تكنیكی شما،سرمایه‌تان ممكن است از دست برود، باید تغییراتی را در سبد سهام خود اعمال نمایید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 7: شما به افراد در حالاشتباه، گوش می‌كنید یا از آنها راهنمایی می‌گیرید</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر با شنیدنعبارت تجزیه و تحلیل تكنیكی، تعجب می‌كنید راه ساده‌تری هم برای انتخاب سهام وجوددارد. با استفاده از راهنمایی‌های اشخاص مختلف شما می‌توانید بدون هیچ زحمتی به كسبسود بپردازید. در واقع، یكی از آسان‌ترین راههای از دست دادن پول، گوش دادن بهراهنمایی‌های اقوام و آشنایان ناآگاه است. این افراد، شما را به خرید یك سهام تشویقمی‌كنند. چون نپذیرفتن یك پیشنهاد كه پول زیادی را در پی خواهد داشت، كار مشكلیاست، اقداماتی برای كاهش ریسك سرمایه‌گذاری خود می‌توانید انجام دهید</span>: <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اولا، شما تا زمانی كه تحقیق و بررسی لازم را روی یك پیشنهاد انجامنداده‌اید، نباید آن را اجرا كنید. یك بار مشاهده نمودار سهام، مشخص می‌كند كه آیاسهام مورد نظر شما در حال تنزل است یا خیر. اكثر افراد برای تحقیق در مورد یكتلویزیون 200000 تومانی، بیشتر از یك سهام 20000000 تومانی وقت می‌گذارند. اگر كسیبه شما گفت كه این سهام هرگز دچار تنزل نخواهد شد، مقدار كمی از آن سهام (حداكثر </span>500 <span dir="RTL" lang="AR-SA">سهم) را بخرید. اگر در این سرمایه‌گذاری شكست خوردید (كه احتمال آن نیز زیاداست) كمتر ضرر خواهید كرد و ضمنا یك درس باارزش را نیز می‌آموزید. آیا برای انتخابسهام باید به كارشناس مراجعه كرد؟ فراموش نكنید كه برخی از به ظاهر كارشناسان،انتخاب‌كنندگان بسیار بدی برای سهام هستند. برخی تحلیلگران دروغ می‌گویند،اقتصاددانان در مورد اقتصاد قضاوت درستی نمی‌كنند،</span>CEO <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها بسیار خوش‌بین هستند وبعضی شركت‌های حسابداری نیز ارقام را بیش از حد بزرگ می‌كنند. در همین حال،سرمایه‌گذاران حریص و تنبل، براساس گفته‌های مردم، اقدام به خرید سهام می‌نمایند</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">بهترین نصیحتی كه می‌توان به شما نمود، یك جمله ساده است: گوش‌های خود را بسته نگهدارید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 8: همرنگ جماعت شدن‌</span><span style="color: red; "><br> <br> </span><span dir="RTL" lang="AR-SA">آیا می‌خواهید ضرر كنید؟ اگر می‌خواهید، هر كاری كه دیگران می‌كنندشما هم همان را انجام دهید. متاسفانه، این كار مشكلی است كه بخواهید متفاوت ازدیگران فكر كنید. اگر زندگی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و تاجران گذشته را مرور كنید،مشاهده می‌كنید كه آنها معمولا در خلاف جهت بقیه حركت می‌كردند. این كار به معنایخرید سهام موقعی كه مردم آن را می‌فروشند و فروش آن در زمانی است كه دیگران آن رامی‌خرند. اگر شما روان‌شناسی رفتار گروه را مطالعه كنید، در می‌یابید كه در بسیاریاز دوره‌های تاریخ، شاهد </span>&lt;<span dir="RTL" lang="AR-SA">جنون جمع</span>&gt; <span dir="RTL" lang="AR-SA">بوده‌ایم. اگرچه بقیه مردم هم می‌توانندبرنده باشند، اما این موضوع زیاد طول نمی‌كشد. همان طور كه گفته شد، یكی ازنشانه‌های فروپاشی یك بازار پررونق، حالتی است كه به نظر می‌رسد همه در بازار سهامحضور یافته‌اند. برعكس، یكی از نشانه‌های پایان یك بازار آشفته، این است كه مردم ازسرمایه‌گذاری در بازار بیم دارند. هنگامی كه تقریبا همه از سرمایه‌گذاری‌ خودداریمی‌كنند، بازار راكد به پایان خواهد رسید. اما متاسفانه كسی این پایان را اعلامنمی‌كند. شما باید خودتان این وضعیت را تشخیص دهید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">توجه كنید كهبرداشت‌های افراد از وضعیت بازار، سریعا تغییر می‌كند. در آستانه بهبود وضعیتبازار، معمولا عامه مردم نسبت به آن لجوج و بدبین می‌شوند. از نشانه‌های این وضعیت،كاهش علاقه مردم به خواندن كتاب‌های مربوط به بازار سهام، عدم علاقه به صحبت درمورد بازار سهام، بروز آثار رفاه معكوس در جامعه مانند كاهش فروش وسایل تجملی است</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر شما یك فرد آگاه باشید، باید در چنین مواقعی به دنبال بهترین فرصت‌های خریدسهام بگردید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 9: عدم كسبآمادگی برای مواجه با بدترین شرایط‌</span><span style="color: red; "><br> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">قبل از ورود به بازار سهام، شماباید خود را آماده كنید. اگرچه همواره باید امیدوار به بهترین حالات باشید، اماباید خود را برای بدترین شرایط نیز آماده كنید. بزرگ‌‌ترین اشتباهی كه اكثرسرمایه‌گذاران می‌كنند ، این است كه فكر می‌كنند قیمت سهام آنها هرگز پایین نخواهدآمد. آنها هرگز خود را برای یك‌ بازار كساد، ركود، آشفتگی بازار و هر نوع اتفاقغیرمنتظره‌ای آماده نكرده‌اند. حتی در مواقعی كه احتمال بروز یك فاجعه مالی نیزوجود ندارد، بهتر است یك طرح ضد آشفتگی را براساس عقل و منطق ترتیب دهید، در زیرچند مرحله را كه شما می‌توانید برای حفظ سبد سهام خود انجام دهید می‌بینید</span>: <br> <br> 1-‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">بیشتر پول خود را نقد كنید: هنگامی كه پول شما به صورت نقدینگی باشد، </span>( <span dir="RTL" lang="AR-SA">از جمله صورت حساب‌های دولتی) تصمیم‌گیری معقولانه در مورد نحوه سرمایه‌گذاری آن،كار راحت‌تری است. در مواقع بحران‌های اقتصادی و سقوط بازار، نقدینگی بهترین حالتحفظ پول است. بهترین كار این است كه پول خود را به صورت نقدینگی نگه دارید تا شرایطبهبود یابد. اگر وضع بازار واقعا رو به بهبودی است، یك راه برای موفقیت این است كهدر حالی كه سهام به قیمت بازاری مبادله می‌شود، شما همچنان پول را به صورت نقدینگیحفظ كنید</span>. <br> <br> 2-‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">كمتر تجارت كنید: اگر یك تاجر سهام هستید، تعداد سهم‌هایمبادله شده توسط خود را كاهش دهید. هر چه كه به دست آوردن پول از بازار سهاممشكل‌تر می‌شود، برخی از مردم به اشتباه سعی در برگرداندن سودهای از دست رفتهدارند. یادتان باشد كه قدرت حرص و طمع بیشتر از ترس می‌باشد</span>. <br> <br> 3-‌ <span dir="RTL" lang="AR-SA">بیشترتحقیق كنید: اگر وارد بازار آشفته طولانی مدتی شدید، برای مطالعه بازارها، خواندنكتاب‌ها و تجزیه و تحلیل تكنیكی بازار، وقت بگذارید. هرگاه بازار به شرایط عادی خودبازگشت، شما برای انتخاب مجدد سهام مناسب، آمادگی لازم را خواهید داشت</span>. <br> <br> <span dir="RTL" style="color: red; " lang="AR-SA">اشتباه شماره 10: مدیریت غلط پول یا ازدست دادن فرصت‌های سودآور</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">مدیریت پول، برای بسیاری از افراد كارمشكلی است، اما یكی از شرایط ضروری موفقیت در بازار است</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">متاسفانه اگر شمانتوانید مدیریت صحیح پول را انجام دهید، در آینده با مشكلات مالی مواجه خواهید شد </span>(<span dir="RTL" lang="AR-SA">مگر آن كه شخصی را مسوول انجام این كار كنید</span>). <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در پایان، آنچه اهمیت دارداین است كه چقدر پول را نگه می‌‌دارید نه اینكه چقدر پول را به دست می‌آورید. آیامی‌خواهید راز به دست آوردن پول در بازار سهام یا هر سرمایه‌گذاری دیگری را بدانید؟راز آن این است كه هیچ پولی را از دست ندهید، مسلما كمتر سرمایه‌گذاری پیدا می‌شودكه ضرر نكرده باشد، اما هرگز نباید از تلاش بازایستاد.به همان اندازه كه مدیریت غلطپول، زیان‌آور است، از دست دادن فرصت‌های سودآور نیز یك ضرر محسوب می‌شود. كمیاحساس ترس ممكن است برای جلوگیری از زیان مفید باشد، اما ترس بیش از اندازه در بعضیموارد باعث می‌شود كه شما یك فرصت سرمایه‌گذاری یا تجارت سودآور را از دست بدهید</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">این ترس از زیان است كه بسیاری از افراد را از خرید یا فروش به موقع سهام بازمی‌دارد. معمولا ترس از فقدان اطلاعات كافی ناشی می‌شود. پس ضروری است كه هنگام بهوجود آمدن فرصت‌های مالی، خودتان تحقیقات لازم را انجام دهید. این موجب می‌شود كهشما بر اساس دانسته‌های خود و نه بر مبنای احساسات، اقدام به تصمیم‌گیری كنید</span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">مسلما، شما تمامی اطلاعاتی كه برای موفقیت صد در صد لازم است را ندارید</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">شما باید بر مبنای بهترین اطلاعاتی كه دارید، تصمیم‌گیری نمایید. در اكثر موارد اینتصمیم‌گیری اشتباه خواهد بود، زیرا اغلب، اطلاعات كافی برای یك تصمیم‌گیری كاملافاقد ریسك را در اختیار ندارید. اما به هر حال باید به تلاش خود ادامه دهید. ترس ازضرر، بسیاری از افراد را به‌طور كامل از تصمیم‌گیری عاجز می‌نماید</span>.</span></b></p> text/html 2008-04-30T23:23:04+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد مفاهیم اولیه بورس فسمت سوم http://iranbourse2.mihanblog.com/post/4 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">مقدمه </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">یكی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملكرد سرمایه‌گذاری در بورس و حتی سرمایه‌گذاری‌های غیر مالی، شاخص‌های بورس و به خصوص شاخص كل تلقی می‌گردد. در حال حاضر غالب سرمایه‌گذاران نهادی و انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران، حركت و جهت بازار را به صورت دوره‌ای با این معیار اندازه‌گیری می‌كنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌های متعددی را به صورت روزانه محاسبه و منتشر می‌نماید اما توجه اصلی استفاده‌كنندگان به شاخص كل است</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">با توجه به تجاربی كه از كج‌فهمی‌های سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای نسبت به شناخت و تحلیل این شاخص وجود دارد، مقاله حاضر به منظور درك آسان شاخص كل ابتدا به تعریف و تبیین شاخص‌های بازار سرمایه، بررسی توصیفی- تحلیلی شاخص كل در سال 1382 و خصوصیات قابل توجه این شاخص می‌پردازد. در پایان نیز نتیجه‌گیری بحث ارائه گردیده است</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">مفهوم شاخص سهام</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شاخص، یك معیار آماری است كه تغییر حركت و جهت یك اقتصاد یا یك بازار سهام را نشان می‌دهد. در بازارهای مالی اساساً شاخص یك پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است كه شامل كل بازار مربوطه یا بخشی از آن است. مثلاً شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران پرتفویی فرضی از كلیه سهام پذیرفته شده است در حالی كه شاخص مالی در برگیرنده پرتفویی فرضی از شركت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ است</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">هر شاخص دارای متدولوژی محاسباتی خاصی است كه معمولاً بر حسب تغییر از یك ارزش مبنا بیان می‌شود</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">مثلاً شاخص كل بورس تهران بر مبنای فرمول لاسپیرز با كمی‌تعدیل و بر پایه ارزش یكصد محاسبه می‌گردد. اما باید توجه داشت كه ارزش عددی شاخص، بار اطلاعاتی چندانی ندارد. به عنوان مثال اگر بدانیم كه شاخص كل بورس تهران در پایان سال 1382 عدد 11379 است اطلاعات مهمی‌از آن به دست نمی‌آید اما در صورتی كه بدانیم شاخص بورس طی سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالاً به عملكرد مناسبی در سال فوق پی خواهیم برد</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شاخص كل در سال 1382</span></b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شاخص كل بورس تهران كه به آن تپیكس می‌گویند شامل پرتفوی فرضی از كل سهام پذیرفته شده در بورس است</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">این شاخص همانند شاخص‌های مالی و صنعت تنها بیانگر تغییرات قیمت سهام طی یك دوره زمانی می‌باشد. البته باید توجه كرد كه این شاخص‌ها بیانگر بازده واقعی سهام مندرج در پرتفوی آنها نیست . از اینرو شاخص كل، معیار اندازه گیری بازده نیست زیرا در محاسبه شاخص مذكور اثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختی در نظر گرفته نشده است</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شاخص كل بورس تهران در ابتدای سال 1382 معادل 5071 بود كه در پایان سال 1382 به عدد 11379 رسید</span>. (<span dir="RTL" lang="AR-SA">توجه داشته باشید كه عدد شاخص فاقد واحد است.) تغییرات سال گذشته این شاخص بیانگر آنست كه شاخص مذكور رشدی معادل 124درصد داشته است. در اولین نظر ممكن است تصور كنیم كه اگر پرتفویی شامل كلیه سهام بورس تهران داشتیم بازدهی معادل 124درصد بدست می‌آوریم. این نتیجه‌گیری نادرست است زیرا محاسبات بازده كل بورس در سال 1382 نشانگر حدود 142درصد بازدهی است. این تفاوت از كجا ناشی می‌شود؟ دلیل این تفاوت بصورت مفهومی‌ناشی از عدم لحاظ نمودن اثر كلیه پارامترهای اثرگذار بر بازده در شاخص كل شامل مالیات خرید و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قیمت‌ها، عدم توجه به اثر تورم بر ارزش‌های پولی شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختی است. از اینرو شاخص كل را نمی‌توان به عنوان ابزار سنجش عملكرد پرتفوی انفرادی یا شركتی بكارگرفت. به عبارت ساده تر نمی‌توان گفت بازده بورس طی سال 1382 معادل </span>124<span dir="RTL" lang="AR-SA">درصد بوده است بلكه این معیار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 است. از آنجا كه شاخص قیمت و بازده، سود سهام پرداختی شركت‌ها را نیز در محاسبه شاخص درج می‌نماید، رشد آن طی سال 1382 (معادل 138درصد) به نرخ بازدهی كل بسیار نزدیك‌تر است</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">لازم به ذكر است كه هرچند هدف این مقاله بررسی سایر شاخص‌ها نیست اما بررسی اجمالی تغییرات شاخص‌های مالی و صنعت نیز بیانگر فقدان توانایی آنها برای اندازه‌گیری عملكرد پرتفوی افراد و شركت‌ها است. طی سال 82 شاخص‌های مالی و صنعت به ترتیب 285 درصد، </span>216 <span dir="RTL" lang="AR-SA">درصد رشد نشان داده‌اند كه تفاوت فاحشی با بازدهی 142درصد بورس دارند</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نگاهی بر روند شاخص كل در سال 82 بیانگر آنست كه شاخص از ابتدای سال تا 06/05/82 معادل 189درصد رشد داشته است. این رشد به جز فواصل تاریخی 13/03/82 تا 31/03/82 تقریباً بلاانقطاع ادامه داشته است</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شاخص كل بین تاریخ‌های </span>06/05/82 <span dir="RTL" lang="AR-SA">لغایت 19/08/82 در مجموع تغییری نداشته و در این فاصله در نقطه </span>28/07/82 <span dir="RTL" lang="AR-SA">معادل 21درصد نیز نسبت به 06/05/82 كاهش نشان داده است. پس شاخص كل از 19/08/82 با ارزش 9،568 بلاانقطاع تا تاریخ 17/10/82 افزایش می‌یابد تا به ارزش 11210 می‌رسد. روند شاخص كل در این تاریخ تا 25/12/82 افزایش نشان نمی‌دهد اما مجدداً از تاریخ 25/12/82 رشد شاخص شروع و تا آخرین روزكاری سال 82 شاخص به عدد 11379 می‌رسد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">یكی از نتایج مهمی‌كه از بررسی فوق استخراج می‌گردد آنست كه 77 درصد رشد شاخص سال 82 (189درصد) در 4 ماهه اول سال رخ داده است و تنها 23 درصد آن در 8 ماهه بعدی واقع گردیده است. جالب است كه بررسی تغییرات شاخص كل در سال 1381 نیز پشتیبان نتیجه‌گیری مذكور است. در سال 1381 رشد شاخص كل 34 درصد بوده است كه 28 درصد آن یعنی 82 درصد رشد شاخص كل در 4 ماهه اول سال رخ داده است</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">خصوصیات قابل توجه شاخص </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به هر ترتیب، شاخص‌ها ابزارهای سودمندی برای ردیابی روندهای بازار هستند. شاخص‌های بورس معمولاٌ بعنوان یكی از معیارهای مهم رونق یا ركود اقتصاد داخلی نیز به كار می‌روند</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">تحلیل گران مالی معتقدند كه درك شاخص و تغییرات آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبتر یاری رساند. از اینرو كارایی شاخص، بخشی از كارایی بورس سهام تلقی می‌شود</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">بنابراین، استفاده كنندگان شاخص‌ها به خصوص سرمایه‌گذاران سهام در تحلیل‌های خود باید به موارد زیر توجه نمایند</span>:</b><br> <br> <b>1. <span dir="RTL" lang="AR-SA">انحرافات محاسباتی</span>: <span dir="RTL" lang="AR-SA">غالب شاخص‌ها از جمله شاخص‌های كل، صنعت و مالی در بورس تهران بر مبنای سرمایه بازار موزون، محاسبه می‌شوند یعنی سهامی‌كه سرمایه بازار بالایی دارد وزن و اثر بیشتری بر تغییرات شاخص دارد. در عوض، تغییرات قیمت سهام شركت‌های كوچك چندان اثری بر شاخص ندارد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به عنوان نمونه، اگر امروز سه شركت بزرگ</span> (Big dogs) <span dir="RTL" lang="AR-SA">فارس و خوزستان، سایپا و ایران خودرو هر یك 5 درصد افزایش قیمت بیابند شاخص كل معادل 115 واحد افزایش خواهدیافت كه به معنای رشدی بیش از 1 درصد در شاخص است. این درحالی است كه تغییرات قیمت ده‌ها شركت همچون دارویی حكیم، اشتادموتورز، نساجی ایران و امثالهم تا میزان 10 درصد نیز تقریباٌ اثری بر شاخص ندارد</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به طور كلی، می‌توان گفت كه درج وزن بازار در شاخص یك راه منطقی برای دستیابی به تصویر بازار است اما این متدولوژی موجب ناپایداری فزاینده شاخص می‌گردد. برخی از تحلیل گران مالی معتقدند كه شاخص با وزن‌های مساوی منصفانه تر است زیرا اثر تغییرات سهام‌های كوچكتر را بهتر نشان می‌دهد</span>.</b><br> <br> <b>2. <span dir="RTL" lang="AR-SA">انحراف تاریخی: به دلیل تغییر در تعداد و جوانب شركت‌های مندرج در یك شاخص، روند یك شاخص نمی‌تواند الگوی معاملاتی پرتفوی شاخص در میان مدت و بلندمدت باشد. از اینرو خبرگان مالی برآنند كه شاخص‌ها تنها حافظه كوتاه مدت بازارهستند</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نتیجه‌گیری</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شاخص‌ها ابزارهای سودمند اندازه‌گیری جهت و حركت بازار بخصوص در كوتاه مدت هستند. این ابزار هنگامی‌سودمندی خود را نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاران بدانند شاخص چه چیزهایی را ارائه می‌كند و همچنین چه چیزهایی را ارائه نمی‌كند. آنچه را كه از طریق شاخص‌های كل، صنعت و مالی نمی‌توان دریافت شامل موارد زیر است</span>: </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">الف) شاخص‌ها دلایل حركت قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ب) شاخص معیار سنجش عملكرد پرتفوی سرمایه‌گذاران نیست</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ج) شاخص فاقد قابلیت مقایسه در بلند مدت است</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">د) هر قدر شاخص‌ها به صنایع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندی بیشتری در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارند</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند تاریخی شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیانگر رشد فزاینده در 4 ماهه ابتدای سال است</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در افزایش سرمایه‌هایی كه از محل اندوخته می‌باشند، شركت با تایید سهامداران تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یك یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شركت اختصاص می‌دهد. در این حالت سهامداران وجهی را بابت افزایش سرمایه به شركت پرداخت نمی‌نماید و سهام جایزه را از شركت دریافت می‌نمایند</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در افزایش سرمایه‌هایی كه از محل آورده نقدی صورت می‌گیرد، شركت یا اندوخته ای برای صرف به منظور افزایش سرمایه ندارد و یا سهامداران رای به اندوختن منابع به منظور افزایش سرمایه نداده اند. در این صورت روال معمول بدین گونه می‌باشد كه سهامداران شركت در زمان افزایش سرمایه به ازای هر سهم جدید 1000 ریال به شركت پرداخت می‌نمایند و سهام جدید یا حق تقدم به آنها تعلق می‌گیرد</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سفارش </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار بوده كه توسط مشتریان به كارگزاران ابراز می‏گردد و دارای قیمت و نوع سفارش است</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">قیمت سفارش </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">قیمتی است كه توسط مشتری به كارگزار ابراز و به یكی از اشكال قیمت باز یا قیمت محدود می‏باشد</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">قیمت سفارش باز</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در مواقعی كه خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به كارگزار واگذار می‏نماید كارگزار دارای سفارش معامله با قیمت باز می‏باشد</span>. </b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">قیمت سفارش محدود </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در مواقعی كه خریدار یا فروشنده حداكثر یا حداقل قیمت را برای سفارشات خود تعیین می‏نماید كارگزار دارای سفارش معامله با قیمت محدود می‏باشد</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نوع سفارش </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نوع اوراق بهاداری است كه توسط مشتری به كارگزار ابراز و به یكی از اشكال سفارش باز یا محدود یا مشروط می‏باشد</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نوع سفارش باز </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در مواقعی كه خریدار یا فروشنده تعیین اوراق بهادار را به كارگزار واگذار می‏نماید كارگزار دارای سفارش باز می‏باشد. در این نوع سفارش مبلغ كل سفارش باید مشخص گردد</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نوع سفارش محدود </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در مواقعی كه خریدار یا فروشنده نوع اوراق بهادار را مشخص نماید كارگزار داری سفاش محدود می‏باشد</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">در این نوع سفارش نیز مبلغ كل سفارش باید مشخص گردد</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نوع سفارش مشروط </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در مواقعی كه خریدار یا فروشنده سفارش خود را تحت شرایط خاصی به كارگزار ابراز نماید كارگزار دارای سفارش مشروط می‏باشد. شرط در این نوع سفارش باید مصرحاًً قید گردیده و امكان اجرای آن فراهم باشد</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به طور خلاصه در این گونه سبدهای سهام شركت ارائه كننده سبد سرمایه اولیه ای را صرف خرید تعدادی از سهام بازار می‌نماید. پس از آن می‌تواند با خرید و فروش‌های متعدد سبد را اداره نماید. ارزش این سبد معمولا به صورت روزانه محاسبه گردیده و مشخص می‌گردد. سرمایه‌هایی كه توسط سرمایه‌گذاران در زمان‌های مختلف وارد این سیستم گشته و یا از آن خارج گردد در ارزش سبد محاسبه گردیده و منظور می‌گردد. در واقع با ورود منابع مالی سرمایه‌گذاران در این سبدها مشاركت كنندگان به نوعی در كل سبد سهیم گشته و سود یا زیان سبد به طور مستقیم و به نسبت سرمایه شخص در مقایسه با كل سبد محاسبه می‌گردد. از مزیت‌های سرمایه گذاری در سبدهای سهام می‌توان به دو مورد بسیار مهم اشاره نمود</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">اولا انتخاب سهام موجود در سبد توسط كارشناسان انجام گرفته و سرمایه گذار نیازی به رویارویی مستقیم با اطلاعات و تحلیل‌های بازار را ندارد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">دوم اینكه به دلیل ماهیت این فعالیت، اینگونه سبدها به گونه ای طراحی می‌شوند كه از ریسك قابل قبولی برخوردار باشند و سرمایه‌گذاران آماتور با اطمینان بیشتری می‌توانند اقدام به سرمایه گذاری نمایند</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ویژگی هایٍٍ </span>P/E </b><br> <br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>_1 <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">نسبت</span>‎</span> P/e <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">منعکس کننده</span>‎ ‎<span dir="RTL">عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت</span>‎</span> P/e <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">شرکت های خوب و رو به ‏رشد، بالا</span>‎ ‎<span dir="RTL">است</span>‎</span>. </b><br> <b><span lang="AR-SA">‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>_2 <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">نسبت</span>‎</span> P/e <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">بزرگ، نشان دهنده خوش بینی و نسبت</span>‎</span> P/e <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">کوچک، نشان دهنده</span>‎ ‎<span dir="RTL">بدبینی سرمایه گذاران درباره آینده ‏شرکت است</span>‎</span>. </b><br> <b><span lang="AR-SA">‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>_3 <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">نسبت</span>‎</span> P/e <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">تا زمانی بالا</span>‎ ‎<span dir="RTL">خواهد بود که سرمایه گذاران به توانایی رشد و تحقق سود و یا افزایش قیمت سهام یک</span>‎ ‎<span dir="RTL">شرکت اعتقاد داشته باشند. به محض اینکه این اطمینان در قابلیت سود آوری شرکت ازبین</span>‎ ‎<span dir="RTL">برود، این نسبت افت خواهد ‏کرد</span>‎</span>. </b><br> <b><span lang="AR-SA">‎ </span></b><br> <b>4_<span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">نسبت</span>‎</span> P/e <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">اعتبار شرکت و مدیریت آن و</span>‎ ‎<span dir="RTL">همچنین اعتمادی که سرمایه گذاران در مورد استعداد دست یابی به سود ‏شرکت دارند، را</span>‎ ‎<span dir="RTL">منعکس می کند</span>‎</span>. </b><br> <b><span lang="AR-SA">‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>5_<span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">نسبت</span>‎</span> P/e <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">همانند دماسنجی است که به صورت مداوم میزان رفتار</span>‎</span> (<span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">حرارت) سهام را بررسی و به بازار اعلام می ‏کند</span>‎</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">عوامل موثر در تعیین نسبت</span><span lang="AR-SA">‎</span> P/E </b><br> <b><span lang="AR-SA">‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>1- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">اندازه</span>‎ ‎<span dir="RTL">شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>2- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">مدیریت شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>3- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">رشد شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>4- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">وجود طرح های توسعه اقتصادی در</span>‎ ‎<span dir="RTL">شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>5- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">وجود ظرفیت بالقوه قابل بهره برداری در شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>6- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">وجود بازار خوب و با</span>‎ ‎<span dir="RTL">کشش برای محصولات تولیدی شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>7- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">موقعیت شرکت در صنعت مربوطه</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>8- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">چشم اندازهای</span>‎ ‎<span dir="RTL">صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>9- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">تقاضا برای سهام شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>10- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">کمیت و کیفیت</span>‎ ‎<span dir="RTL">سود یک شرکت</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>11- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">دوره برگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه گذاران</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>12- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">نرخ بازده</span>‎ ‎<span dir="RTL">رایج بازار از سرمایه گذاری</span>‎ </span></b><br> <b><span lang="AR-SA">‎</span>13- <span lang="AR-SA">‎<span dir="RTL">نرخ سود در شبکه بانکی</span>‎</span></b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نسبت </span>P/e <span dir="RTL" lang="AR-SA">برای صنایع مختلف متفاوت می باشد</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در یک صنعت خاص (بعنوان مثال پتروشیمی) انتظار می رود که ‏</span>p/e<span dir="RTL" lang="AR-SA">‏ در میان شرکتهای یک صنعت تفاوت اندکی با هم ‏داشته باشند اما مطالعات نشان می دهد که میان شرکتهای موجود در یک صنعت هم تفاوتهای فاحشی وجود دارد</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">حتی ‏می توان مواردی را در بازار سرمایه ایران پیدا کرد که دو شرکت موجود در یک صنعت با سود هر سهم برابر دارای ‏قیمتهای نابرابر هستند زیرا نسبت ‏</span>p/e<span dir="RTL" lang="AR-SA">‏ این دو شرکت از هم متفاوت می باشد.‏</span></b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">انتظارات سهامداران از آینده و سود های آتی یک شرکت نیز عاملی مهم و تقریبا کلیدی در میزان این نسبت میباشد.و ‏رابطه مستقیمی میان این دو عامل وجود دارد . به عبارت دیگر در صورتی که سهامداران نسبت به آینده و حتی بر اساس ‏شایعات به طرحهای توسعه شرکت انتظارات بالایی داشته باشند نسبت قیمت به درآمد شرکت افزایش خواهد یافت و به ‏بیان دیگر هر ریال از سود سهم گرانتر می گردد</span>.</b></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2008-04-23T11:05:04+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد مفاهیم اولیه بورس فسمت دوم http://iranbourse2.mihanblog.com/post/3 <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">عرضه و تقاضا</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به درخواست‌هایی که برای خرید وارد سامانه بورس می‌شوند تقاضا و به درخواست‌هایی که برای فروش وارد می شوند عرضه گفته می‌شود. عرضه و تقاضای یک سهم تعیین‌کننده قیمت آن است</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نسبت قیمت به درآمد</span>(P/E)</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ضریب تبدیل عایدات آتی و نمایانگر اقبال بازار نسبت به سهم موردنظر می‌باشد. همچنین نشان دهنده سال های باقیمانده تا بازگشت اصل سرمایه نیز می‌باشد. این نسبت در فضای بازار وجود دارد و درجه مطلوبیت سهم را بیان می‌کند</span>. P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">حاصل قیمت سهم به سود آتی آن می‌باشد</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌های سرمایه‌گذاری </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌هایی هستند که در سایر شرکت‌های بورسی و یا شرکت‌های غیر‌بورسی سرمایه‌گذاری کرده و از محل درآمد سرمایه‌گذاری های خود به سهامدارانشان سود پرداخت می‌کنند. چنانچه فردی قصد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس را نداشته باشد چندان مقرون به صرفه نیست که تمام شرکت‌های حاضر در بورس یا صنایع مختلف را بررسی کند. در این حالت خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توصیه‌می‌شود.مزیت‌ دیگر ‌خرید ‌سهام‌‌شرکت‌های‌‌سرمایه‌گذاری‌ تشکیل‌ سبد سهام است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.البته طبیعی است که بازده این سهام نیز کمتر است</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">یک شرکت سرمایه‌گذاری براساس پرتفوی خود ارزیابی می‌شود. پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران معمولاً از دو قسمت بورسی و غیربورسی تشکیل شده است</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ارزش پرتفوی بورسی یک شرکت سرمایه‌گذاری</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">عبارتست از ارزش روز و بازاری سهام شرکت‌های بورسی تحت تملک یک شرکت سرمایه‌گذاری. برای محاسبه ارزش پرتفوی بورسی یک شرکت تعداد سهام تحت تملک در قیمت بازار سهم ضرب می‌شود.در صورتیکه ارزش پرتفوی بورسی بیشتر از ارزش روز بازار سهام موردنظر باشد نشان‌دهنده قابلیت رشد قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری طی روزهای آتی خواهد بود</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ارزش پرتفوی غیربورسی یک شرکت سرمایه‌گذاری</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">یک شرکت سرمایه‌گذاری ممکن‌است در زمینه‌ای غیر از سهام شرکت‌های بورسی فعالیت کند. در این حالت ارزش آن فعالیت‌ها و یا سهام آن شرکت‌هایی که خارج از بورس می‌باشند را پرتفوی غیربورسی می‌نامند</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">رویکرد محافظه‌کارانه‌‌در‌ارزشگذاری فعالیت‌های غیربورسی استفاده از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری می‌باشد.اما با توجه به وجود تورم بالا در ایران،پس از گذشت چند سال بهای تمام شده از ارزش واقعی سرمایه‌گذاری فاصله زیادی می گیرد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">رویکرد دیگر استفاده از نسبت </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">می باشد. یعنی برای محاسبه ارزش یک سرمایه‌گذاری غیربورسی،سود آن را در نسبت </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌های مشابه که در بورس فعالیت می‌کنند ضرب کرد تا ارزش یک سرمایه‌گذاری غیر بورسی بدست آید. در نهایت مجموع ارزش سرمایه‌گذاری های غیربورسی از جمع ارزش هر یک از سرمایه‌گذاری ها بدست می آید</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً پرتفوی بورسی و غیربورسی خود را به صورت دوره‌ای از طریق ارائه اطلاعیه به بورس اعلام می‌کنند</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌های سرمایه‌پذیر</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌هایی که بتوان سهام آنها را خریداری کرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سهام مدیریتی</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">معمولاً اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک 16 تا 51 درصد سهام دارای سهام مدیریتی می‌باشند</span>.</b><br> <br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌های هلدینگ</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شرکت‌هایی که در چند شرکت که در یک زمینه مشترک فعال هستند سرمایه‌گذاری می کنند. بطور کلی هر شرکتی که سهام مدیریتی یک یا چند شرکت دیگر را در اختیار داشته باشد هلدینگ است</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">به عنوان مثال شرکت سیمان فارس و خوزستان هلدینگ صنعت سیمان است</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">معاملات چرخشی</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده دارای یک هویت</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حقوقی هستند.اینگونه معاملات به جهت بازارسازی اتفاق می افتد و در گزارش شفافیت توسط بورس اعلام می‌گردد</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سهامدار عمده</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">طبق قانون به شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد سهام یک واحد تجاری را دارا باشد سهامدار عمده می‌گویند</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در ادبیات بورس هنگامی که صحبت از سهامدار عمده است منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک بیشترین درصد از سهام یک شرکت می باشداماهنگامی که صحبت از سهامداران عمده است،منظور کلیه اشخاصی است که مالک بیش از 5 درصد سهام آن واحد می باشند</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سهامدار جزء</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">طبق قانون به شخص حقیقی یا حقوقی که مالک کمتر از 5 درصد سهام یک شرکت باشد سهامدار جزء گفته می‌شود</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">هیات مدیره</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">مجموعه ای بین 5 تا 9 نفر که به پیشنهاد سهامداران عمده یک شرکت برای اداره آن معرفی می‌شوند</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">مدیر عامل</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شخصی که بالاترین سمت را در یک شرکت دارد و می‌تواند یکی از اعضای‌هیات مدیره‌باشد. مدیر عامل مجری تصمیمات هیات مدیره است و معمولاً از سوی سهامدار عمده شرکت پیشنهاد می‌شود</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">اطلاعات میان دوره ای</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">شامل اطلاعات تولید و فروش و مسائل مالی شرکت است که در دوره‌ها و فصول مختلف توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">مفهوم </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">چیست؟</span></b><br> <b>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا نسبت قیمت به سود یكی از افزارهای قدیمی و عموماً پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است. هر چند محاسبه </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">بسیار ساده است اما تفسیر آن عملاً دشوار می نماید. در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمان های دیگر كاملاً بی معنا جلوه می كند. از این رو، غالباً سرمایه گذاران این اصطلاح را نادرست به كار می گیرند و در تصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن می دهند</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در بخش های بعدی این مقاله ابتدا به تشریح و تبیین </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">می پردازیم، سپس چگونگی استفاده از این نسبت را در تجزیه و تحلیل سهام بازگو می كنیم، و سرانجام به شرایطی می پردازیم كه نباید از این نسبت استفاده شود</span>.</b><br> <br> <br> <b>• P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">چیست </span></b><br> <b>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">كوتاه شده نسبت </span>price) P <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا قیمت سهم) به </span>ESP) Earning Per Share) <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا سود هر سهم است. همان گونه كه از نام آن پیدا است، برای محاسبه </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">آخرین قیمت روز سهام یك شركت به سود هر سهم</span> (EPS) <span dir="RTL" lang="AR-SA">آن تقسیم می شود.غالباً </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">در تاریخ هایی محاسبه می شود كه شركت ها اطلاعات </span>EPS (<span dir="RTL" lang="AR-SA">معمولاً سه ماهانه) را افشا می كنند. این </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">را كه بر مبنای آخرین </span>EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">محاسبه می شود بعضاً </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">دنباله دار نیز می گویند. اما گاهی از </span>EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">برآوردی برای محاسبه </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">استفاده می شود، این </span>EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">معمولاً معرف سود برآوردی سال آینده است. در این صورت به </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">محاسبه شده </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">برآوردی یا پیشتاز گفته می شود</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">محاسبه </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">گاهی روش سومی هم دارد كه مبتنی بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده سال است. تفاوت عمده ای بین این سه نوع وجود ندارد اما باید بدانید كه از محاسبات داده های تاریخی واقعی در مقایسه با برآوردهای تحلیلگران مالی استفاده كنید. مشكل بزرگ محاسبه </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">مربوط به شركت هایی است كه سود آور نیستند و از این رو </span>EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">منفی دارند. در خصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی قائل به وجود </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">منفی هستند، گروهی در این حالت </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">را صفر می دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند كه دیگر </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">محلی از اعراب ندارد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به لحاظ تاریخی در بورس اوراق بهادار تهران عموماً میانگین</span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">در دامنه</span> ?<span lang="AR-SA">‎</span>/? <span dir="RTL" lang="AR-SA">تا</span> ?<span lang="AR-SA">‎</span>/??<span dir="RTL" lang="AR-SA">تجربه شده است. نوسان </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">در این دامنه عمدتاً بستگی به شرایط اقتصادی هر زمان دارد. در حال حاضر میانگین </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">كل شركت های پذیرفته شده در بورس تهران حدود</span> ?<span lang="AR-SA">‎</span>/? <span dir="RTL" lang="AR-SA">است. همچنین</span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">بین شركت ها و صنایع می تواند كاملاً متفاوت باشد</span>. </b><br> <br> <b>• <span dir="RTL" lang="AR-SA">كاربرد </span>P/E </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به لحاظ نظری، </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك سهم به ما می گوید كه سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یك شركت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند. به عبارت دیگر اگر </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك سهم ?? باشد بدین معنی است كه سرمایه گذاران حاضرند ?? ریال برای هر ریال از سود این سهم (كه شركت تولید می كند) بپردازند</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">الف- رشد سود </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">آنچه در بحث بالا به آن پرداختیم رشد شركت ها است. قیمت سهام بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از ارزش‌و رشد آینده شركت است. اما توجه كنید كه اندازه سود</span> (EPS) <span dir="RTL" lang="AR-SA">معمولاً مبتنی بر سود های</span> (EPS<span dir="RTL" lang="AR-SA">های) گذشته است. اگر شركتی انتظار رشد دارد بنابراین انتظار داریم كه سودش نیز رشد كند. در نتیجه تفسیری بهتر از </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">آن است كه خوشبینی بازار از آینده رشد یك شركت را باز تاب می دهد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">شركتی بالاتر از میانگین بازار یا صنعت باشد بدین معنی است كه بازار در ماه ها یا سال های آینده انتظارات بزرگی از سهم این شركت دارد. شركتی با </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">بالا باید سود های فزاینده ایجاد كند، در غیر این صورت قیمت سهمش سقوط خواهد كرد. مثالی از شركت ایران خودرو گویای این بحث است</span>. </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ب- ارزانی یا گرانی</span></b><br> <b>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری سهم است. مثلاً به شرط پایداری سایر متغیرها، سهمی با قیمت ??? ریال و </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">برابر ?? بسیار گران تر از سهمی با قیمت ????? و </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">برابر ?? است. توجه كنید كه محدودیت هایی در این مثال وجود دارد. شما نمی توانید </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">های دو شركت كاملاً متفاوت را برای ارزش گذاری بهتر آنها مقایسه كنید. به عبارت دیگر تعیین بالا یا پایین بودن </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">بدون توجه به دو عامل اصلی بسیار دشوار است: ?) نرخ رشد شركت و ?) صنعت</span>. </b><br> <br> <b>?- <span dir="RTL" lang="AR-SA">نرخ رشد شركت </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">آیااندازه رشد گذشته شركت ها می تواند معرف نرخ های انتظاری از رشد آینده باشد؟ هر چند پاسخ این پرسش نمی تواند صریح باشد اما در عمل سرمایه گذاران برای پیش بینی سود</span> (EPS ) <span dir="RTL" lang="AR-SA">و محاسبه </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">از نرخ های رشد گذشته استفاده می كنند</span>. </b><br> <br> <b>?- <span dir="RTL" lang="AR-SA">صنعت </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">مقایسه شركت ها تنها در صورتی فایده مند است كه به یك صنعت تعلق داشته باشند، مثلاً شركت های صنعتی كه عمدتاً دارای ضرایب </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">پایین هستند. چون به رغم ثبات صنعت رشد پایینی دارند. از طرف دیگر شركت های صنعتی به دلیل انتظار رشد از </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">های بالایی برخوردارند</span>. </b><br> <br> <b>• <span dir="RTL" lang="AR-SA">دام های كاربرد </span>P/E </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">تا بدین جا آموختیم كه در شرایط معینی </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">می تواند ما را در تعیین بالا یا پایین بودن ارزش یك شركت كمك كند. همچنین پی بردیم كه </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">تنها در شرایط معینی معتبر است. اما علاوه براین دام های دیگری نیز در تحلیل </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">وجود دارد كه در ادامه درباره برخی از آنها بحث می شود</span>. </b><br> <br> <br> <b>• <span dir="RTL" lang="AR-SA">حسابداری </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سود یك اندازه حسابداری است كه در محاسبه اش از اقلام غیرنقدی نیز استفاده می‌شود. معیارهای اندازه گیری سود بر طبق اصول حسابداری همگانی</span> (GAAP ) <span dir="RTL" lang="AR-SA">مقرر می شوند. این اصول در گذر زمان تغییر می كند و در هر كشوری نیز متفاوت از دیگر كشورها است. از این رو محاسبه سود</span> ( EPS) <span dir="RTL" lang="AR-SA">بسته به چگونگی دفترداری و حسابداری می تواند به صورت های متفاوت ارائه شود. در نتیجه مقایسه سودها</span> (EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها) با یكدیگر گاهی به مقایسه سیب و پرتقال می ماند</span>. </b><br> <br> <b>• <span dir="RTL" lang="AR-SA">تورم </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در شرایطی كه اقتصاد كشور تورم بالایی را تجربه می كند طبعاً كالاها و هزینه های استهلاك به دلیل بالا رفتن هزینه های جایگزینی كالاها و تجهیزات در مقایسه با سطح عمومی قیمت ها كم نمایی می شود. بنابراین در زمان های تورمی </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها عموماً پایین تر می آیند زیرا بازار سودها را كه به صورت ساختگی به بالا گرایش دارد تخریب شده می بیند. بررسی </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">همانند تمامی نسبت ها در گذر زمان برای پی بردن به روند آن ارزشمند است</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">تورم این بررسی را دشوار می كند زیرا اطلاعات گذشته در امروز از فایده مندی كمتری برخوردارند</span>. </b><br> <br> <b>• <span dir="RTL" lang="AR-SA">تفسیری دیگر </span></b><br> <b>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">پایین لزوماً بدین معنی نیست كه ارزش یك شركت كم نمایی شده است. بلكه به معنای آن است كه بازار معتقد است شركت در آینده نزدیك با مشكل روبه رو خواهد شد. سهمی كه قیمتش پایین می آید معمولاً دلیلی دارد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">عمده ترین دلیلش این است كه سود شركت كمتر از سود انتظاری اش خواهد بود. این مسئله </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">دنباله دار بازتابی ندارد مگر آن كه سود در عمل نیز محقق گردد</span>. </b><br> <br> <b>• <span dir="RTL" lang="AR-SA">تنها به اتكای </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">سهام نخرید </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">یكی از پر بسامدترین اشتباهاتی كه سرمایه گذاران غیر حرفه ای مرتكب می شوند خرید سهام صرفاً به اتكای </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">بالا یا پایین است. توجه كنید كه ارزشیابی سهام تنها با تكیه بر شاخص های ساده ای مانند </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">ساده انگارانه و نادرست است</span>. P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">بالا ممكن است به معنی بیش نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد كه بعداً به سرعت پایین نیاید. ضمناً توجه كنید كه حتی اگر ارزش سهمی كم نمایی شده باشد ممكن است ماه ها یا حتی سال ها طول بكشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در هر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده تر از دانستن چند نسبت ساده است. به عبارت دیگر هر چند كلیدی برای معمای ارزش گذاری سهام است اما تمام آن نیست. از این رو توصیه می شود كه سرمایه گذاران برای خرید سهام با خبرگان سرمایه گذاری رایزنی نمایند. پاسارگاد نیك آماده است تا سرمایه گذاران علاقه مند را با قواعد سرمایه گذاری آشنا سازد</span>. </b><br> <br> <b>• <span dir="RTL" lang="AR-SA">نتیجه گیری </span></b><br> <b>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">همه چیز یا به عبارتی حرف آخر را درباره ارزش سهم نمی گوید اما برای مقایسه شركت های یك صنعت، كل بازار یا روند تاریخی </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك شركت سودآور است</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">به یاد بسپارید كه</span> :</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">الف</span> - P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك نسبت است و از تقسیم </span>P <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا </span>PRICE <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا قیمت روز سهم به </span>EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا </span>E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یا سود هر سهم به دست می آید</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ب- سه نوع </span>EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">به نام های </span>EPS <span dir="RTL" lang="AR-SA">دنباله دار، آینده و میانگین وجود دارد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ج- به لحاظ تاریخی، میانگین </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها در بازه</span> ?<span lang="AR-SA">‎</span>/? _ ?<span lang="AR-SA">‎</span>/?? <span dir="RTL" lang="AR-SA">قرار می گیرد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">د- به لحاظ نظری، </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك سهم به ما می گوید كه سرمایه گذاران حاضرند چند ریال به ازای هر ریال سود بپردازند</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">هـ - تفسیر بهتری از </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">این است كه آن بازتاب خوشبینی بازار از آینده رشد یك شركت است</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">و</span>- P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری یك سهم است</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ز- بدون در نظر گرفتن نرخ های رشد صنعت، صحبت از بالا یا پایین بودن </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك شركت بی معناست</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ح- تغییر در اصول حسابداری شامل وجود چندین روش مجاز برای سود</span> (EPS ) <span dir="RTL" lang="AR-SA">تجزیه و تحلیل </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">را دشوار می كند</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ط</span>- P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">ها عموماً در زمان تورم حاد پایین تر می آیند</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ی- تفاسیر بسیاری پیرامون دلیل پایین بودن </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">یك شركت وجود دارد</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ك- تنها به اتكای ضریب </span>P/E <span dir="RTL" lang="AR-SA">اقدام به خرید و فروش سهام نكنید</span>. </b><br> <br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سهامداران چه حقوق وتعهداتی دارند؟</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">یكی از شرایط پذیرش سهام شركت ها در بورس آن است كه صورت سهامی عام باشند. هرفردی با خرید یك یا چند سهم از سهام یك شركت سهامی، دارای حقوقی میشود كه امكان نقض آن وجود ندارد. حقوق ناشی از مالكیت سهم متعدد است و در موارد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است. به طور كلی این حقوق به دو دسته: حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود</span>.</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حقوق مالی ناشی از مالكیت سهام بر چند نوع است، حق سهیم شدن درسود، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق سهیم شدن در دارایی شركت. البته برخی حقوق مالی متفرقه نیز وجود دارند كه از جمله آنها حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت سهامدار است</span>.</b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حق سهیم شدن در سود شركت </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">یكی از اهداف خریداران سهم یك شركت، آن است كه در سود آن شركت، سهیم شوند. میزان سود هر سهامدار در مجمع عمومی عادی سالانه شركت تعیین می شود. منظور از سود، سود قابل تقسیم است كه شامل این موارد می شود</span>:</b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سود خالص سال مالی شركت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی (نصف سود خالص هر سال) و سایر اندوخته های اختیاری، به علاوه سودقابل تقسیم سالهای قبل كه تقسیم نشده است. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را نیز، مجمع عمومی تعیین می كند</span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگرمجمع عمومی در این خصوص، تصمیمی نگرفته باشد، هیات مدیره شركت نحوه پرداخت را تعیین خواهد كرد. ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی را جع به تقسیم سود انجام شود</span>. </b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حق تقدم در خرید سهام جدید شركت </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ازآنجا كه سهامدران یك شركت خواهان حفظ حقوق وموقعیت خود در شركت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شركت، نسبت به سایر خریدارن اولویت داشته باشند. به همین دلیل، ابتدا شركت به سهامداران قبلی خود پیشنهاد فروش سهام می كند. آنها نیز در استفاده و یا صرف نظر كردن از این حق، مختارند. اما ازآنجا كه قیمت پیشنهادی فروش سهام شركت، با قیمت بازار سهام متفاوت است، سهامداران معمولا ازاین حق تقدم استفاده می كنند</span>. </b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حقوق غیر مالی </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حقوق غیر مالی ناشی از مالكیت سهام بر چند نوع است: حق رای، حق انتقال سهام، حق اطلاع </span></b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حق رای</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">بدیهی ترین حقی كه سهام دار درشركت دارد، حق رای است. سهام دار با استفاده ازحق رای خود درمجامع عمومی، در امور شركت، همچون انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان شركت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شركت وسایر موارد، مشاركت می كند. حق رای سهامداران نسبی است وهركس تعداد سهام بیشتری داشته باشد، حق رای بیشتر بیشتری نیز خواهد داشت. حق رای سهامدارمی تواند از طریق اعطای وكالت نیز اعمال شود</span>. </b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حق رای به دو صورت ساده وتجمعی اعمال می شود. در رای گیری ساده هر سهم یك رای دارد. دراین نوع رای گیری، سهامداران اقلیت نمی توانند حتی یك عضو هیات مدیره را انتخاب كنند و كلیه اعضای هیات مدیره را سهامداران اكثریت بر می گزینند. برای حل این معضل، ازروش رای گیری، تجمعی استفاده می شود. دراین نوع رای گیری،تعداد آرای هر رای دهنده در تعداد مدیرانی كه بایدانتخاب شوند، ضرب شده وحق رای برای هر رای دهنده، برابر با حاصل ضرب مذكورخواهد بود، در نتیجه رای دهنده می تواندآرای خود را به یك نفر بدهد یا آن رابین چند نفر تقسیم كند. بدین ترتیب سهامداران اقلیت نیز می توانند در چنین هیات مدیره ای تاثیر گذار باشند و نماینده ای در هیات مدیره داشته باشند</span>. </b><br> <br> <br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حق انتقال سهام </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">هر سهام داری، حق انتقال سهام خود را به دیگری دارد. انتقال سهام با نام از طریق امضای دفتر ثبت سهام شركت از سوی سهامدار یا نماینده قانونی وی انجام می شود. انتقال سهام از یك سهامدار به فرد دیگر در شركت های سهامی عامی عام ، نیازی به موافقت هیات مدیره یا مجمع عمومی ندارد</span> . </b><br> <br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حق اطلاع </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">حق اطلاع سهامداران از وضعیت شركت ، وسیله ای برای اجرای درست حق رای است. هر سهامداری می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مركز شركت ، به صورتحساب ها مراجعه كند و از تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد . همچنین ، باتوجه به آن كه اساسنامه ، از سهامداران نوعی قرار داد بین موسسین و سهامداران است ، هریك حق دارند نسخه ای از اساسنامه را دریافت كنند. در برخی موارد نیز شركتها از طریق پست یا انتشار اطلاعیه یا دوتنامه در روزنامه های كثیرالانتشار ، از سهامداران خود برای تشكیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل می آورند</span> . </b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">تعهدات سهامدار </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">تنها تعهد یك سهامدار در شركت سهامی ، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل كند ، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد . سهامدار هیچگونه تعهد شخصی در قبال طلبكاران شركت ندارد و اگر شركت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد ، نمی توان به سهامداران رجوع كرد . همچنین تعهدات سهامداران همان است كه قبول كرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد . در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان كرده است كه هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر دهد و یا هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید</span> .</b><br> <br> <br> </span> text/html 2008-04-21T02:15:20+01:00 iranbourse2.mihanblog.com دکتر رضا علوی فرد مفاهیم اولیه بورس فسمت اول http://iranbourse2.mihanblog.com/post/2 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="AR-SA">مفاهیم اولیه بورس و سرمایه‌گذاری</span></b></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "><br> <br> <br> <b>Bourse <span dir="RTL" lang="AR-SA">کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه "کیف پول " می باشد</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">سهم</span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">نشان دهنده مالکیت یک فرد (حقیقی یا حقوقی) در یک شرکت می باشد</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">بازار اولیه </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">دارایی هایی که برای اولین بار توسط شرکت ها یا دولت عرضه می شونددر این بازار پذیره نویسی می شوند.در واقع پذیره نویسی سهام و افزایش سرمایه توسط شرکت ها فعالیت در بازار اولیه است</span>.</b><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">بازار ثانویه </span></b><br> <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">دارایی هایی که ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفته است در بازار ثانویه مورد معامله مجدد قرار می‌گیرد که این فعالیت عمدتاً در بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد</span>....</b></span></p>